Oddelek za medijske študije

Predstavitev oddelka

Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za medijske študije

Predstavitev oddelka

Oddelek za medijske študije je pričel z delovanjem leta 2008, ko je odprl vrata prvi generaciji študentk_ov enopredmetnega univerzitetnega oziroma dodiplomskega študijskega programa (1. stopnja) »Medijski študiji«. Ta je bil nato leta 2019 ob ponovni reakreditaciji študijskega programa preimenovan v »Komuniciranje in mediji«.

Cilj ustvarjanja in posredovanja znanj je izoblikovati diplomantke_e in magistrice_e, ki tekom študija pridobijo temeljno znanje o komuniciranju in medijih. Študentje obeh programov so seznanjeni s temeljnimi disciplinarnimi poudarki, ki so značilni za medijske in komunikacijske študije, poleg tega spoznajo tudi druge pristope k preučevanje komuniciranja ter razpoznavanja strukturnih elementov medijskih sistemov in informacijskih mrež. Tekom študija se seznanijo z različnimi sredstvi sporočanja, procesi oblikovanja informacij, načini njihovega predvajanja ter vplivanja na obveščenost ljudi, ekonomiko komuniciranja, tržno logiko medijske produkcije in potrošnje, medijske vplive, učinke in rabe, vlogo medijev pri oblikovanju političnih izbir in drugimi področji mediatiziranega človekovega življenja.

Ker so današnje razmere na področju medijev in komuniciranja zahtevne, se skuša študente opremiti z različnimi teoretičnimi in praktičnimi znanji in veščinami, ki odpirajo možnosti dela v medijskih, analitičnih, raziskovalnih, poslovnih institucijah ter okoljih, v kreativni industriji in informacijsko komunikacijskem sektorju, vladnih in nevladnih organizacijah ter alternativnih oblikah dela oziroma zaposlitve v Sloveniji in tujini. Izvajalci in izvajalke obeh študijskih programov skušajo zagotavljati sodoben, pester in kvaliteten študij vsebin s področja komuniciranja in medijev, ki omogoča: manjše skupine in bolj individualen pristop, opravljanje študijske prakse v medijskih organizacijah, tesno prepletanje pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela, primerjanje teorije in empirije, možnost študijske izmenjave v tujini, spodbujanje kritičnega mišljenja o medijih, spoznavanje različnih medijskih sistemov, seznanjanje z različnimi komunikacijskimi praksami.

Sodelavci

Publikacije

Študijska praksa

Arhiv dogodkov

Študijski programi

Oddelek za medijske študije izvaja študijski program 1. in 2. stopnje. Oddelek izobražuje in usposablja za:

 • delo v medijih (razvijamo različna znanja in veščine): novinarstvo, kreativno pisanje, strokovno pisanje, urejanje besedil, veščine komuniciranja
 • delo z mediji (povezujemo različne družbene sisteme): stiki z javnostmi, medijski marketing, oglaševanje, svetovanje na področju komunikacijskih storitev
 • delo o medijih (širimo obzorja in krepimo kritično mišljenje o medijih): medijska analitika, raziskovanje medijev, refleksija medijskih praks

Kako izvajamo študij:

 • predavanja (podajanje pregledne teorije in poglobljenih praktičnih znanj)
 • seminarji (povezovanje teorije in prakse, preteklosti in aktualnosti, splošnosti in konkretnosti)
  vaje (krepitev razumevanja in razvijanje veščin)
 • študijska praksa (praktično usposabljanje v medijskih hišah)
  terensko raziskovalno delo (sodelovanje pri raziskavah in projektih)
 • strokovne ekskurzije in obiski na terenu
 • izbrane inštitucije, filmski festivali, razstave, predstave …
 • gostujoči predavatelji
Enopredmetna študijska smer 1. stopnje Komuniciranje in mediji
Študijski program 2. stopnje Komuniciranje in mediji

KONTAKT

Predstojnik Oddelka za medijske študije UP FHŠ
doc. dr. Primož Turk
E-naslov: primoz.turk@fhs.upr.si

Skip to content