Inštitut za arheologijo in dediščino

Predstavitev inštituta

O inštitutu

Inštitut za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) je bil ustanovljen v januarju 2016. V njem svojo raziskovalno pot nadaljujejo sodelavci raziskovalne skupine Inštituta za dediščino Sredozemlja, ki je do konca leta 2015 delovala pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Smo multidisciplinarna raziskovalna skupina, ki na regionalni in mednarodni ravni koordinira in izvaja raziskave na področjih arheologije in dediščine ter skrbi za razvoj vsebin in programov obeh znanstvenih disciplin v najširšem pomenu.

Kdo smo?

Smo mlada in projektno uspešna raziskovalna skupina, ki združuje kreativne potenciale in raziskovalne pristope različnih znanstvenih strok. Ukvarjamo se z raziskavami na področju arheologije, od prazgodovine do novega veka; raziskovalne cilje pa dosegamo z interdisciplinarno povezanostjo večine humanističnih in družbenih ved, ki se ukvarjajo z dediščino preteklosti in sedanjosti. Združujemo izsledke arheologije, antropologije, zgodovine umetnosti, arhitekture, pa tudi specifičnih strok, kot so muzeologija, konservatorstvo, arhivistika in turizem.

Raziskave sodelavcev IAD so prostorsko vezane na slovensko ozemlje, širši prostor Sredozemlja, Balkana in Srednje Evrope v različnih obdobjih preteklosti, zanimajo pa nas predvsem procesi, ki so v preteklosti vplivali na razvoj kulturnih krajin ter oblikovali današnjo podobo prostora.

Dosežki

Sodelavci IAD smo bili v preteklosti dejavni znotraj strukture slovenske znanstvene sfere, saj smo izvajali vrsto temeljnih znanstvenih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Kot vodilni partner ali kot partner smo uspešno realizirali številne mednarodne projekte s področja kulture ter varovanja in promocije kulturne dediščine. Intenzivno smo sodelovali pri projektih preventivne arheologije, ki jo kot storitev uspešno ponujamo na tržišču.

Pohvalimo se lahko z realizacijo številnih znanstvenih monografskih objav, objavami v domačih in tujih znanstvenih revijah, referati na mednarodnih kongresih ter z organizacijo mednarodnih znanstvenih in strokovnih srečanj. V okviru delovanja pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem smo izdajali serijo znanstvenih monografij Annales Mediterranei.

Aktivno delujemo na področju osnovnega univerzitetnega poslanstva, t.j. pedagoškega dela v okviru Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ na študijskih programih 1.2. in 3. stopnje Arheologije ter Kulturne dediščine. Sodelujemo tudi na programu Dediščinski turizem na UP FTŠ.

Vizija

Naše vodilo je razumeti in raziskati dediščino širše, s čimer poskušamo preseči meje med posameznimi znanstvenimi vedami ter nacionalnimi državami. Veliko pozornost namenjamo promociji in ozaveščanju o pomenu dediščine kot dejavniku identitete v vsakdanjem življenju.

Skip to content