Inštitut za arheologijo in dediščino (IAD)

Domov 5 Raziskovanje 5 Inštitut za arheologijo in dediščino

O inštitutu

Inštitut za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem (UP FHŠ) je bil ustanovljen v januarju 2016. V njem svojo raziskovalno pot nadaljujejo sodelavci raziskovalne skupine Inštituta za dediščino Sredozemlja, ki je do konca leta 2015 delovala pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem. Smo multidisciplinarna raziskovalna skupina, ki na regionalni in mednarodni ravni koordinira in izvaja raziskave na področjih arheologije in dediščine ter skrbi za razvoj vsebin in programov obeh znanstvenih disciplin v najširšem pomenu.

Vizija

Naše vodilo je razumeti in raziskati dediščino širše, s čimer poskušamo preseči meje med posameznimi znanstvenimi vedami ter nacionalnimi državami. Veliko pozornost namenjamo promociji in ozaveščanju o pomenu dediščine kot dejavniku identitete v vsakdanjem življenju.

Kdo smo

Smo mlada in projektno uspešna raziskovalna skupina, ki združuje kreativne potenciale in raziskovalne pristope različnih znanstvenih strok. Ukvarjamo se z raziskavami na področju arheologije, od prazgodovine do novega veka; raziskovalne cilje pa dosegamo z interdisciplinarno povezanostjo večine humanističnih in družbenih ved, ki se ukvarjajo z dediščino preteklosti in sedanjosti. Združujemo izsledke arheologije, antropologije, zgodovine umetnosti, arhitekture, pa tudi specifičnih strok, kot so muzeologija, konservatorstvo, arhivistika in turizem.

Raziskave sodelavcev IAD so prostorsko vezane na slovensko ozemlje, širši prostor Sredozemlja, Balkana in Srednje Evrope v različnih obdobjih preteklosti, zanimajo pa nas predvsem procesi, ki so v preteklosti vplivali na razvoj kulturnih krajin ter oblikovali današnjo podobo prostora.

Projekti inštituta

Projekti ARIS

Mednarodni projekti

Drugi projekti

KONTAKT

Predstojnica Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ
doc. dr. Katarina Šmid
E-naslov: katarina.smid@fhs.upr.si

Namestnica predstojnice Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ
izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
E-naslov: martina.blecic.kavur@fhs.upr.si

Skip to content