Alumni UP FHŠ

Obštudijske dejavnosti in vseživljenjsko učenje

Domov 5 Alumni UP FHŠ

Predstavitev

The Department of Media Studies commenced work in 2008 when the first students of BA degree programme of Media Studies were enrolled to study whereas the MA programme in Communication and Media has been taught in the Department since 2011. Teaching and research in the

 

 

 

Alumni klub UP FHŠ (Alumni UP FHŠ) je uradno združenje, ki pod svojim okriljem združuje diplomantke in diplomante Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije. Z včlanitvijo v Alumni UP FHŠ hkrati postanete tudi član Alumni UP, ki združuje alumni klube vseh fakultet Univerze na Primorskem.

Alumni UP FHŠ predstavlja stičišče medsebojnega povezovanja diplomantov, nudi priložnosti mreženja in spodbujanja nadaljnjega profesionalnega ter osebnega razvoja, vseživljenjskega učenja, raziskovanja in nenazadnje druženja. Ne glede na to kaj želite, razvijati, graditi ali pa samo želite biti informirani – Alumni UP FHŠ ostaja mesto, ki vas bo v teh prizadevanjih povezalo. Bodisi preko spleta, bodisi v živo – kadarkoli in kjerkoli.

Poveži se, postani član Alumni UP!

Včlanite se lahko ob diplomiranju ali tudi kadarkoli kasneje ob izpolnitvu pristopne izjave v Alumni UP. Članstvo v združenju je prostovoljno in brezplačno. Izkoristite vse priložnosti in ugodnosti, ki jih prinaša članstvo v klubu. Vabimo vas tudi k aktivnemu soustvarjanju Alumni UP, da z vključevanjem v vodenje kluba ter vašimi mnenji, komentarji in predlogi oblikujete Alumni UP in njegove aktivnosti.

Cilji in poslanstvo kluba

Osrednji cilj Alumni UP je, da se razvije v močno profesionalno mrežo, ki združuje ljudi in ideje. Alumni UP odraža značaj in neguje vrednote Univerze na Primorskem, ki nas povezujejo. Alumni UP združuje raznolikost, spodbuja kreativnost in vliva pogum za nove profesionalne poti ter povezovanje s skupnostjo. Skozi številne cilje Alumni UP poskušamo postati navdih za nove ideje, priložnosti, razvoj in osebno zadovoljstvo. Cilji Alumni UP FHŠ vključujejo:

 • povezovanje in druženje diplomantov s profesorji, raziskovalci, sodelavci, študenti in partnerji univerze,
 • nadaljnji osebni in strokovni razvoj diplomantov,
 • strokovno in znanstveno sodelovanje diplomantov z UP FHŠ,
 • spodbujanje in pospeševanje povezovanja pedagoškega in znanstveno – raziskovalnega dela UP z delodajalci,
 • zagotavljanje kakovostne ponudbe študijskih programov UP preko povratnih informacij diplomantov,
 • promocijo znanja in dosežkov svojih članov ter promocijo študijskih programov in skrb za ugled poklica s področja članice UP v družbenem okolju in širše,
 • sodelovanje pri promocijskih dejavnostih za zagotavljanje prepoznavnosti in krepitev ugleda UP ter s tem dvigovanje vrednosti svojih diplomantov,
 • izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse s področja,
 • krepitev identitete in občutka pripadnosti skupnosti diplomantov UP.

Naštete cilje Alumni UP FHŠ uresničuje preko:

 • organizacije in izvedbe znanstvenih konferenc in delavnic, seminarjev, tečajev in predavanj, dogodkov za splošno javnost, profesionalnih usposabljanj, posvetov, okroglih miz in drugih dogodkov,
 • organizacije in izvedbe družabnih in športnih srečanj na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
 • povezovanja in partnerstva pri znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti,
 • sodelovanja diplomantov pri pripravi ali prenovi obstoječih študijskih programov,
 • mentorstva študentom v okviru strokovne prakse in drugih projektov,
 • izdajanja in objave publikacij ter drugih oblik promocije področja,
 • spodbujanja delodajalcev iz Slovenije in tujine k vključitvi v Štipendijski sklad UP,
 • povezovanja z organizacijami in posamezniki, ki imajo sorodne cilje in namene, za vključevanje članov kluba v projekte v Sloveniji in širše,
 • informiranja diplomantov in javnosti o pedagoških in znanstveno – raziskovalnih dosežkih s področja,
 • združevanja kapitala znanja, idej in poslovnega povezovanja ter prispevanja stroki.

Kontakt

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Miha Rajh

Samostojni strokovni delavec
miha.rajh@fhs.upr.si

Alumni UP FHŠ

alumni@fhs.upr.si

Skip to content