Akademski zbor UP FHŠ

Člani akademskega zbora

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na fakulteti. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega  zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Predsednik AZ UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Pobežin

Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 97
Št. predstavnikov študentov: 20

Skip to content