Senat in akademski zbor

Domov 5 Fakulteta 5 Senat

Senat

Člani Senata UP FHŠ
 • prof. dr. Irena Lazar, predsednica Senata fakultete
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, Oddelek za antropologijo in kulturne študije
 • izr. prof. dr. Alenka Tomaž, Oddelek za arheologijo in dediščino
 • doc. dr. Mojca Poklar, Oddelek za geografijo
 • doc. dr. Helena Bažec, Oddelek za italijanistiko
 • doc. dr. Primož Turk, Oddelek za medijske študije
 • prof. dr. Jožica Škofic, Oddelek za slovenistiko
 • lekt., dr. David Bizjak, Oddelek za uporabno jezikoslovje
 • prof. dr. Aleksej Kalc, Oddelek za zgodovino
 • Stefan Masliković, predstavnik študentov
 • Mia Petrović, predstavnica študentov
 • Anja Kušar, predstavnica študentov

Komisije

Komisija za študijske zadeve UP FHŠ (KŠSZ UP FHŠ)
 • prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za študijske zadeve (predsednik)
 • doc. dr. Marcello Potocco (namestnik predsednika)
 • izr. prof. dr. Petra Kavrečič
 • Luka Požar, predstavnik študentov
 • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico
Komisija za študentske zadeve UP FHŠ (KŠZ UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Valentina Brečko Grubar, prodekanja za študentske zadeve (predsednica)
 • doc. dr. Klara Šumenjak (namestnica predsednice)
 • lekt. Emma Beatriz Villegas Cunja
 • Vuk Nešković, predstavnik študentov
 • Jana Ludvik, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico
Komisija za znanstvenoraziskovalno delo UP FHŠ (KZRD UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo (predsednica)
 • izr. prof. dr. Alenka Tomaž (namestnica predsednice)
 • prof. dr. Krištof Jacek Kozak
 • Diana Košir, predstavnica študentov
 • Monika Šrot, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico
Komisija za mednarodno sodelovanje UP FHŠ (KMS UP FHŠ)
 • doc. dr. Zrinka Mileusnić, prodekanja za mednarodno sodelovanje in razvoj (predsednica)
 • izr. prof. dr. Miha Koderman
 • izr. prof. dr. Neva Čebron
 • Anđela Nedeljković, predstavnica študentov
 • Valentina Bertok, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico
Komisija za kakovost UP FHŠ (KK UP FHŠ)
 • doc. dr. Katarina Šmid (predsednica)
 • izr. prof. dr. Jadranka Cergol (namestnica predsednice)
 • doc. dr. Zrinka Mileusnić, prodekanja za mednarodno sodelovanje in kakovost
 • doc. dr. Tadej Praprotnik 
 • Yevhenii Prokopyk, predstavnik študentov
 • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč
Komisija za izvolitve v naziv (KIN UP FHŠ)
 • prof. dr. Ernest Ženko (predsednik)
 • prof. dr. Krištof Jacek Kozak (namestnik predsednika)
 • prof. dr. Vlado Kotnik
 • prof. dr. Aleksander Panjek
 • prof. dr. Nives Zudič Antonič
 • Tejka Lavrič, predstavnica študentov brez glasovalne pravice
 • Lidija Udovič, administrativno strokovna pomoč
Disciplinska komisija UP FHŠ (DK UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Boris Kavur (predsednik komisije)
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
 • Luka Požar, predstavnik študentov
 • izr. prof. dr. Peter Sekloča (namestnik predsednika)
 • doc. dr. Klara Šumenjak (nadomestna članica)
 • Tereza Prešeren (nadomestna članica predstavnika študentov)
Koledarji sej komisij in Senata UP FHŠ

Akademski zbor

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na fakulteti. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega  zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Predsednik AZ UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Pobežin

Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 97
Št. predstavnikov študentov: 20

Dekanat

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

dekanat@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 44

Skip to content