Senat in delovna telesa

Senat

Člani Senata UP FHŠ so:

 • prof. dr. Irena Lazar, predsednica Senata fakultete
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, Oddelek za antropologijo in kulturne študije
 • izr. prof. dr. Alenka Tomaž, Oddelek za arheologijo in dediščino
 • doc. dr. Mojca Poklar, Oddelek za geografijo
 • doc. dr. Helena Bažec, Oddelek za italijanistiko
 • doc. dr. Primož Turk, Oddelek za medijske študije
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, Oddelek za slovenistiko
 • lekt., dr. David Bizjak, Oddelek za uporabno jezikoslovje
 • prof. dr. Aleksej Kalc, Oddelek za zgodovino
 • Nuša Slukan, predstavnica študentov
 • Luka Požar, predstavnik študentov
 • Anja Kušar, predstavnica študentov

Ostala delovna telesa

Komisija za študijske zadeve UP FHŠ (KŠZ UP FHŠ)
 • prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za študijske zadeve (predsednik)
 • doc. dr. Marcello Potocco
 • izr. prof. dr. Petra Kavrečič
 • izr. prof. dr. Karmen Medica
 • Luka Požar, predstavnik študentov
 • Mojca Cencič, administrativno strokovna pomoč
 • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč
Komisija za študentske zadeve UP FHŠ (KŠSZ UP FHŠ)
 • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, prodekanja za študentske zadeve (predsednica)
 • doc. dr. Klara Šumenjak
 • lekt. Emma Beatriz Villegas Cunja
 • Nuša Slukan, predstavnica študentov
 • Jana Ludvik, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FHŠ (KZRD UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo (predsednica)
 • izr. prof. dr. Petra Kavrečič
 • izr. prof. dr. Gregor Pobežin
 • Nikita Kocjančič, predstavnica študentov brez glasovalne pravice
 • Karin Bandelj, administrativno strokovna pomoč
Komisija za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ (KMSR UP FHŠ)
 • doc. dr. Zrinka Mileusnić, prodekanja za mednarodno sodelovanje in razvoj (predsednica)
 • izr. prof. dr. Miha Koderman
 • izr. prof. dr. Neva Čebron
 • Nejc Kukovec, predstavnik študentov z glasovalno pravico
 • Valentina Bertok, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico
Komisija za kakovost UP FHŠ (KK UP FHŠ)
 • doc. dr. Tadej Praprotnik (predsednik)
 • prof. dr. Vlado Kotnik
 • doc. dr. Katarina Šmid
 • izr. prof. dr. Jadranka Cergol
 • doc. dr. Zrinka Mileusnić, prodekanja za mednarodno sodelovanje in kakovost
 • Stefan Masliković, predstavnik študentov
 • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč
Komisija za izvolitve v naziv (KIN UP FHŠ)
 • prof. dr. Ernest Ženko (predsednik)
 • prof. dr. Krištof Jacek Kozak (namestnik predsednika)
 • prof. dr. Vlado Kotnik
 • prof. dr. Aleksander Panjek
 • prof. dr. Nives Zudič Antonič
 • Matej Markič, predstavnik študentov brez glasovalne pravice
 • Lidija Udovič, administrativno strokovna pomoč
Disciplinska komisija UP FHŠ (DK UP FHŠ)
 • izr. prof. dr. Boris Kavur (predsednik komisije)
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
 • Luka Požar, predstavnik študentov
 • izr. prof. dr. Peter Sekloča (namestnik predsednika)
 • doc. dr. Klara Šumenjak (nadomestna članica)
 • Tereza Prešeren (nadomestna članica predstavnika študentov)
Skip to content