Študentski svet UP FHŠ

Predstavitev

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Študenti imajo svoje predstavnike tudi v posameznih organih fakultete.

Člani študentskega sveta

Član sveta lahko postane vsak študent, ki je vpisan v katerikoli študijski program UP FHŠ. Študentje, ki bi radi postali predstavniki posameznega programa, se lahko prijavijo na razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ, ki se praviloma izvedejo v začetku vsakega študijskega leta. Mandat predstavnikov v svetu je eno leto oziroma do konstituiranja novega sveta.

ŠTUDENTSKI SVET UP FHŠ 2022/23 sestavljajo:

 • Nuša Slukan, predsednica ŠS UP FHŠ
 • Luka Požar, podpredsednik ŠS UP FHŠ
 • Tejka Lavrič, tajnica ŠS UP FHŠ
 • Matej Markič, član ŠS UP FHŠ
 • Tereza Prešeren, članica ŠS UP FHŠ
 • Nikita Kocjančič, članica ŠS UP FHŠ
 • Nejc Kukovec, član ŠS UP FHŠ
 • Stefan Misliković, član ŠS UP FHŠ
 • Katarina Mihelčič, članica ŠS UP FHŠ
 • Anja Kušar, članica ŠS UP FHŠ

Predstavniki študentov v Senatu UP FHŠ

 • Nuša Slukan
 • Luka Požar
 • Anja Kušar

Predstavniki študentov UP FHŠ v Študentskem svetu UP

 • Nuša Slukan
 • Luka Požar

Predstavniki študentov UP FHŠ v Senatu UP

 • Nuša Slukan

Skip to content