Oddelek za geografijo

Predstavitev oddelka

Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za geografijo

Predstavitev oddelka

Oddelek za geografijo UP Fakultete za humanistične študije je z delovanjem pričel leta 2001, ko se je začel izvajati prvi akreditirani študijski program »Geografija kontaktnih prostorov«. Sodelavci oddelka vse od takrat usmerjamo svoje izobraževalne in raziskovalne potenciale v analizo ter razumevanje prostora na stičišču alpskega in sredozemskega sveta. Z bolonjsko reformo smo razširili in posodobili nabor študijskih programov, ki odražajo sodobne trende v geografiji ob temeljnih predmetih splošne geografije, v izobraževanju in raziskovanju pa izpostavljajo vsebine s področij geografskih informacijskih sistemov, trajnostnega razvoja, geografije krasa, morja, prometa in turizma, geografije podnebnih in okoljskih sprememb, naravnih nesreč ter regionalne geografije Evrope in sveta.

Poleg sodelavcev z Oddelka za geografijo UP FHŠ pri študijskih programih sodelujejo tudi raziskovalci in profesorji z Geografskega inštituta Antona Melika in Inštituta za raziskovanje krasa, ki delujeta v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na pedagoškem programu 2. stopnje pa tudi drugimi zunanjimi sodelavci in sodelavci iz UP Pedagoške fakultete. Oddelek na študijskem in strokovnem področju sodeluje z razvejano mrežo partnerskih inštitucij, kjer lahko študenti prve in druge stopnje študija opravljajo praktično usposabljanje.

Vabljeni k spoznavanju geografije z razgledom na morje.

Geografski večeri

Geografski večere, poljudno-znanstvene javne dogodke za popularizacijo geografije in vsebin, povezanih z geografijo, Oddelek za geografijo UP FHŠ kontinuirano organizira od leta 2013. V minulih letih so se v sklopu Geografskih večerov splošni primorski in geografski javnosti predstavili številni gostje iz Slovenije in tujine, ki so v okviru srečanj izvedli potopisna in strokovna predavanja, predstavitve znanstvenih oziroma strokovnih knjig, dobro obiskane pa so bile tudi okrogle mize, ki so osvetlile več aktualnih tem, povezanih z geografijo.

Geografske večere organiziramo večkrat tekom akademskega leta, najpogosteje v torkovih večernih terminih. Tekom let so si Geografski večeri pridobili prepoznavnost tako med akademsko skupnostjo Univerze na Primorskem kot tudi med širšo javnostjo in se uveljavili med najbolj prepoznavnimi dogodki Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Sodelavci

Publikacije

Geografski večeri

Študijski programi

Oddelek za geografijo UP FHŠ izvaja sodobne študijske programe na vseh treh stopnjah študija. Praktična znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije, terenskih in kabinetnih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo na praktičnem usposabljanju pri partnerskih ustanovah, so pomembne kompetence diplomantov geografije na UP FHŠ. Pri programih sodelujejo mednarodno uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za raziskovanje krasa (Postojna), ki delujeta v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Splošne pedagoške vsebine dvopredmetnega pedagoškega programa 2. stopnje se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto in priznanimi zunanjimi sodelavci.

Enopredmetna študijska smer 1. stopnje Geografija
Dvopredmetna študijska smer 1. stopnje Geografija
Študijski program 2. stopnje Geografija
Dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Geografija - Zgodovina
Doktorski študijski program Geografija

KONTAKT

Predstojnik Oddelka za geografijo UP FHŠ
izr. prof. dr. Miha Koderman
E-naslov: miha.koderman@fhs.upr.si

Skip to content