Oddelek za geografijo

Geografija na UP FHŠ

Oddelek za geografijo UP Fakultete za humanistične študije je z delovanjem pričel leta 2001, ko se je začel izvajati prvi akreditirani študijski program »Geografija kontaktnih prostorov«. Sodelavci oddelka vse od takrat usmerjamo svoje izobraževalne in raziskovalne potenciale v analizo ter razumevanje prostora na stičišču alpskega in sredozemskega sveta. Z bolonjsko reformo smo razširili in posodobili nabor študijskih programov, ki odražajo sodobne trende v geografiji ob temeljnih predmetih splošne geografije, v izobraževanju in raziskovanju pa izpostavljajo vsebine s področij geografskih informacijskih sistemov, trajnostnega razvoja, geografije krasa, morja, prometa in turizma, geografije podnebnih in okoljskih sprememb, naravnih nesreč ter regionalne geografije Evrope in sveta. 

Poleg sodelavcev z Oddelka za geografijo UP FHŠ pri študijskih programih sodelujejo tudi raziskovalci in profesorji z Geografskega inštituta Antona Melika in Inštituta za raziskovanje krasa, ki delujeta v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, na pedagoškem programu 2. stopnje pa tudi drugimi zunanjimi sodelavci in sodelavci iz UP Pedagoške fakultete. Oddelek na študijskem in strokovnem področju sodeluje z razvejano mrežo partnerskih inštitucij, kjer lahko študenti prve in druge stopnje študija opravljajo praktično usposabljanje. 

Vabljeni k spoznavanju geografije z razgledom na morje. 

Predstojnika oddelka

izr. prof. dr. Miha Koderman
Predstojnik Oddelka za geografijo UP FHŠ
izr. prof. dr. Miha Koderman
Predstojnik Oddelka za geografijo UP FHŠ

doc. dr. Mojca Poklar
Namestnica predstojnika Oddelka za geografijo UP FHŠ
doc. dr. Mojca Poklar
Namestnica predstojnika Oddelka za geografijo UP FHŠ

Skip to content