Oddelek za geografijo

Študijski programi

Splošno o programih

Oddelek za geografijo UP FHŠ izvaja sodobne študijske programe na vseh treh stopnjah študija. Praktična znanja s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in tematske kartografije, terenskih in kabinetnih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo na praktičnem usposabljanju pri partnerskih ustanovah, so pomembne kompetence diplomantov geografije na UP FHŠ. Pri programih sodelujejo mednarodno uveljavljeni raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika (Ljubljana) in Inštituta za raziskovanje krasa (Postojna), ki delujeta v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Splošne pedagoške vsebine dvopredmetnega pedagoškega programa 2. stopnje se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto in priznanimi zunanjimi sodelavci.

Skip to content