GEOGRAFIJA

Enopredmetni dodiplomski študij

 ENOPREDMETNI PROGRAM GEOGRAFIJA

Študijski program traja tri (3) leta in vodi do strokovnega naziva diplomirani/-a geograf/-inja (UN).

Program je organiziran v obliki predavanj, vaj, seminarjev, praktičnega usposabljanja, terenskih vaj in terenskih seminarjev. Študij geografije poleg temeljnih vsebin ponuja poglobljena praktična znanja uporabe sodobnih geografskih informacijskih sistemov (GIS), dobro poznavanje terenskih in kabinetnih metod geografskega raziskovanja, tematsko kartografijo ter praktično usposabljanje.

Študijski program ponuja:

  • Sodoben pristop z uporabo različnih metod in orodij,
  • delo v manjših skupinah, v sproščenem in ustvarjalnem vzdušju,
  • pridobivanje odličnih kompetenc s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS),
  • poglobljena znanja geografskih raziskovalnih metod,
  • terenske vaje in seminarje (Istra, Slovenija z zamejstvom, Evropa),
  • sodelovanje z mednarodno uveljavljenimi raziskovalci,
  • vključevanje v izmenjave, domače in mednarodne kongrese, delavnice in ekskurzije.

 VIDEO PREDSTAVITEV

  PODROBNO O PROGRAMU

 ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Skip to content