Domov 5 Obvestila 5 V Mali loži bo na ogled razstava Modernistični Koper

V Mali loži bo na ogled razstava Modernistični Koper

4. julija, 2024

V Mali loži pod oboki Pretorske palače bodo od 10. julija predstavljeni načrti in urbanistični projekti modernističnega Kopra skozi tri časovna obdobja. Otvoritev razstave Modernistični Koper – Capodistria Modernista, ki jo prirejajo Pokrajinski arhiv Koper, Mestna občina Koper in Fakulteta za humanistične študije, bo v sredo, 10. julija, ob 13. uri.

Modernizem v arhitekturi obsega več tako imenovanih “modernih gibanj” ali modern movements, kot jih je poimenoval sloviti arhitekturni zgodovinar Charles Jencks. Skupni imenovalec vseh pa je iskanje novih, tudi radikalno novih odgovorov v arhitekturi na vprašanja, ki jih je postavila modernizacija družbe in sveta.

V severno Istro, posebej pa v Koper, je celovite rešitve v duhu modernizma prinesel šele čas po drugi svetovni vojni. Zaradi samosvojega političnega razvoja povojne Istre, posebno zaradi obstoja cone B Svobodnega tržaškega ozemlja, povojna arhitektura in urbanizem danes predstavljata samosvoj pojav znotraj slovenske arhitekture.

Razstava osvetli in razgrne načrte in urbanistične projekte »modernističnega Kopra« preko treh sklopov smiselno zaokroženih v časovnih obdobij: Čas cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1947–1954), Prva leta po priključitvi Jugoslaviji (1954–1957), Čas Eda Mihevca (1957–1967).

Razstavo si bo mogoče ogledat vse do 13. avgusta. Avtorice razstave so Neža Čebron Lipovec, Vesna Pajić in Nada Čibej.

***

Spettabili!

Mercoledì, 10 luglio 2024 alle ore 13:00 si invita la S.V. all’inaugurazione della mostra MODERNISTIČNI KOPER – CAPODISTRIA MODERNISTA presso la Loggia Vecchia.

Il modernismo in architettura comprende diversi cosiddetti “movimenti moderni”, come sono stati definiti dal noto storico dell’architettura Charles Jencks. Il denominatore comune di tutti questi movimenti è la ricerca di risposte nuove, anche radicalmente nuove, nell’ambito dell’architettura, alle questioni sollevate dalla modernizzazione della società e del mondo.

Nell’Istria settentrionale, soprattutto a Capodistria, solo il periodo del Secondo Dopoguerra ha implementato soluzioni integrali nello spirito del modernismo. A causa del particolare sviluppo politico dell’Istria del dopoguerra, soprattutto l’esistenza della Zona B del Territorio Libero di Trieste, l’architettura e l’urbanistica del Dopoguerra rappresentano oggi un fenomeno eccezionale all’interno dell’architettura slovena.

La mostra mette in luce i progetti e piani urbanistici della “Capodistria modernista” attraverso tre capitoli cronologici: Il periodo della zona B del Territorio Libero di Trieste (1947-1954), I primi anni dopo l’annessione alla Yugoslavia (1954-1957), ll periodo di Edo Mihevc (1957-1967).

La mostra rimarrà aperta fino al 13 agosto 2024.

Curatrici: Neža Čebron Lipovec, Vesna Pajić, Nada Čibej

GENTILMENTE INVITATI!

Skip to content