Novice iz kategorije

Domov 5 Projekti 5 IAD 5 Kategorija: Drugi projekti
Slow Memory -Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change

Dynamics of placemaking and digitization in Europe´s cities

Vrsta in šifra projekta: COST Action CA18204 Nosilec projekta: dr. Zsuzsana Varga, University of Glasgow (UK) Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: doc. dr. Neža Čebron Lipovec Vir financiranja: COST (European Cooperation in Science and Technology) Trajanje projekta: 22....

8 – Koper – Dolinska cesta II

8 – Koper – Dolinska cesta II

Naročnik: zasebni investitor. Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol. Vodja raziskave: doc. dr. Alenka...

7 – Koper – Dolinska cesta

7 – Koper – Dolinska cesta

Naročnik: zasebni investitor. Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper. Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol. Vodja raziskave: doc. dr. Alenka...

4 – Raziskave ob gradnji – nadzor z dokumentiranjem na lokaciji Dijaški in Študentski dom, Cankarjeva ulica 5, Koper

5 – Koper – Bazoviška ulica 5a

Naročnik: zasebni investitor. Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper. Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol. Vodja raziskave: doc. dr. Alenka...

8 – Koper – Dolinska cesta II

6 – Koper – Luka Koper

Naročnik: Luka Koper d.d. Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper. Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol. Vodja raziskave: doc. dr. Zrinka...

3 – Strunjan – Hiša Osko

3 – Strunjan – Hiša Osko

Naročnik: privatni investitor. Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper. Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol. Vodja raziskave: doc. dr. Zrinka...

1 – Predhodne arheološke raziskave (izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokaciji Podlehnik (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci – MMP Gruškovje (območja 12 – 25)

1 – Predhodne arheološke raziskave (izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokaciji Podlehnik (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci – MMP Gruškovje (območja 12 – 25)

Naročnik: DARS d.d. Izvajalci: - ZVKDS CPA, Poljanska cesta 40, Ljubljana; Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper; Er-TAC d.o.o. Nosilec projekta: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol. Datum izvedbe terenskih del: 23. september 2015- 28. februar 2017....

Kontakt

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Fakulteta na družbenih omrežjih

Skip to content