4 – Raziskave ob gradnji – nadzor z dokumentiranjem na lokaciji Dijaški in Študentski dom, Cankarjeva ulica 5, Koper
Domov E Raziskovanje E IAD E 4 – Raziskave ob gradnji – nadzor z dokumentiranjem na lokaciji Dijaški in Študentski dom, Cankarjeva ulica 5, Koper
V sklopu izvedbe energetske sanacije Dijaškega in študentskega doma Koper je bil objekt 1 priključen na že obstoječ plinovod s strani Istrabenzplini d.o.o.

Naročnik: Istrabenzplini d.o.o.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 10. 8. 2017.

Koda raziskave: 17-0333.

 

V sklopu izvedbe energetske sanacije Dijaškega in študentskega doma Koper je bil objekt 1 priključen na že obstoječ plinovod s strani Istrabenzplini d.o.o. Za izvedbo priključka na plinovod je bilo potrebno izkopati kanal širine 0,90 m; dolžina izkopa je znašala 23,10 m, globina pa okrog 0,75 m.

Dokumentirana sta bila dva profila izkopnega polja, južni skoraj v celoti poteka po modernih zasutjih optičnega kabla T-2, severozahodni in severni pa v zahodnem delu po zasutju komunalnih vodov objekta 3 in je le v osrednjem delu ohranjen do te mere, da smo lahko dokumentirali del temelja in ruševine ter zasutja, verjetno novoveškega nastanka.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content