6 – Koper – Luka Koper
Domov E Raziskovanje E IAD E 6 – Koper – Luka Koper
Cilj predhodne arheološke raziskave je bil določiti obseg morebitnih arheoloških plasti na raziskanem območju ter le-te dokumentirati in odstraniti s postopki opravljenimi po uveljavljeni arheološki metodologiji.

Naročnik: Luka Koper d.d.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Zrinka Mileusnić, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 06.03.2017-08. 03.2017.

Koda raziskave: 17-0050.

 

Opravljen je bil strojni izkop dveh testnih jarkov na območju predvidenega objekta in okolice. Testni izkop smo izvajali do nivoja zalivanja in mestoma do globine na kateri smo ugotovili prisotnost arheoloških oz. do drugih antropogenih ostalin, saj je v tem primeru šlo za ostanke mlajše od 50 let. Ostaline, odkrite na območju obeh testnih sond so razkrile predvsem ostanke gradbenih dejavnosti, ki jih lahko umestimo v čas po začetku gradnje pristanišča oz. po začetku prve faze gradnje na severni obali Kopra v drugi pol. 20. stoletja. Temu ustreza večina vodov in odkritih konstrukcij, kakor tudi večina najdb. Prisotnost starejših najdb, predvsem keramike iz 15. in 16. stoletja lahko razlagamo kot posledico rabe materialov iz mestnega jedra za potrebe nasipavanja.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content