2 – Arheološka raziskava ob gradnji ter arheološko izkopavanje v okviru rekonstrukcije objekta 3 Dijaškega doma Koper, Cankarjeva ulica 5, Koper – urejanje dvorišča in komunalna oprema objekta
Domov E Raziskovanje E IAD E 2 – Arheološka raziskava ob gradnji ter arheološko izkopavanje v okviru rekonstrukcije objekta 3 Dijaškega doma Koper, Cankarjeva ulica 5, Koper – urejanje dvorišča in komunalna oprema objekta
Arheološka raziskava, izvedena v sklopu rekonstrukcije objekta 3 Dijaškega doma Koper, v letu 2016/2017 je potekala na območju notranjega dvorišča, na območju predvidenih izkopih za komunalne vode in na območju predvidenega novega ekološkega otoka, predhodno arheološko testno sondiranje, pa je bilo opravljeno že v letu 2013.

Naročnik: Dijaški in študentski dom Koper.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino,
Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol., UP FHŠ IAD.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol., UP FHŠ IAD.

Datum izvedbe terenskih del: 16. 2. 2016 – 19. 7. 2017.

Koda raziskave: 13-0141.

 

Arheološka raziskava, izvedena v sklopu rekonstrukcije objekta 3 Dijaškega doma Koper, v letu 2016/2017 je potekala na območju notranjega dvorišča, na območju predvidenih izkopih za komunalne vode in na območju predvidenega novega ekološkega otoka, predhodno arheološko testno sondiranje, pa je bilo opravljeno že v letu 2013. Rezultati raziskave so pokazali, da so plasti bile zaradi intenzivnega gradbenega delovanja v zadnjih 200 letih v večini premešane. Kronološko smo lahko opredelili arheološke ostaline, ki so pripadale obdobju od pozne antike, visokega in poznega srednjega veka do novega veka in modernega obdobja. Večina kontekstov je kazala intenzivne modernejše posege, kar se je kazalo tudi v premešanem arheološkem materialu najdenem v plasteh in polnilih. Določenih je bilo 9 faz s podfazami ter 8 gradbenih posegov.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content