5 – Koper – Bazoviška ulica 5a
Domov E Raziskovanje E IAD E 5 – Koper – Bazoviška ulica 5a
Lokacija testne sonde na Bazoviški ulici 5a v Kopru se je nahajala v severovzhodnem delu nekdanjega koprskega otoka, ki tudi sicer izpričuje bogato arheološko, zgodovinsko in arhitekturno dediščino

Naročnik: zasebni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 9.3.2017 – 15.3.2017.

Koda raziskave: 17-0087.

 

Testno sondiranje je bilo izvedeno zaradi predvidenih gradbenih posegov na omenjeni lokaciji. Stratifikacija plasti in arheoloških ostalin je pokazala, da dogajanja na tem prostoru lahko smiselno umestimo v šest različnih faz uporabe prostora. Najstarejšo fazo na najdišču – fazo 1 lahko na osnovi najdb opredelimo v poznoantično obdobje. Preostalih pet faz najdišča (faze 2-6) pa povezujemo z novoveškimi gradbenimi posegi na sami lokaciji (predvsem z njihovim odpadom oz. utrjevanji tik ob hiši na Bazoviški 5.

 

Pri arheološkem testnem sondirajnju sta sodelovala tudi študenta arheologije UP FHŠ OAD.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content