3 – Strunjan – Hiša Osko
Domov E Raziskovanje E IAD E 3 – Strunjan – Hiša Osko
Sodelavci Univerze na Primorskem, so opravili raziskavo in odstranitev arheološke ostaline – arheološki testni izkop v Strunjanu (parc. štev. 2205, k.o. 2631 − P ortorož; EŠD: 14156 Strunjan – Naselje; EŠD: 28262 Strunjan – Kulturna krajina Strunjanska dolina; EŠD: 28551 Strunjan – Arheološko najdišče Borgola) zaradi izdelave dovoza k stanovanjski hiši in parkirišč, ki je predstavljal poseg v varovano območje dediščine.

Naročnik: privatni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Zrinka Mileusnić, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 20. 04. 2016–21. 04. 2016.

Koda raziskave: 16-0166.

 

Sodelavci Univerze na Primorskem, so opravili raziskavo in odstranitev arheološke ostaline – arheološki testni izkop v Strunjanu (parc. štev. 2205, k.o. 2631 − P ortorož; EŠD: 14156 Strunjan – Naselje; EŠD: 28262 Strunjan – Kulturna krajina Strunjanska dolina; EŠD: 28551 Strunjan – Arheološko najdišče Borgola) zaradi izdelave dovoza k stanovanjski hiši in parkirišč, ki je predstavljal poseg v varovano območje dediščine. Opravljen je bil izkop treh testnih jarkov na območju predvidenega dovoza. Potek in stratigrafija je bila ustrezno dokumentirana. Na podlagi stratigrafije in manjšega števila recentnih najdb v vrhnjih plasteh, je bilo zemljišče sproščeno za gradbeni poseg.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content