1 – Predhodne arheološke raziskave (izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokaciji Podlehnik (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci – MMP Gruškovje (območja 12 – 25)
Domov E Raziskovanje E IAD E 1 – Predhodne arheološke raziskave (izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokaciji Podlehnik (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci – MMP Gruškovje (območja 12 – 25)
Projekt Predhodne arheološke raziskave (popolno izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokacijah v Podlehniku (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci –MMP Gruškovje, se izvajal na naročilo naročnika DARS d.d. Ulica XIV korpusa, Celje.

Naročnik: DARS d.d.

Izvajalci: – ZVKDS CPA, Poljanska cesta 40, Ljubljana; Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper; Er-TAC d.o.o.

Nosilec projekta: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 23. september 2015- 28. februar 2017.

Koda raziskave: 17-0087.

 

Projekt Predhodne arheološke raziskave (popolno izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokacijah v Podlehniku (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci –MMP Gruškovje, se izvajal na naročilo naročnika DARS d.d. Ulica XIV korpusa, Celje. Izvajalci predhodnih arheoloških raziskav so bili Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS, od januarja 2016 dalje UP FHŠ) in ER-TAC d.o.o. Rezultati arheoloških raziskav na lokacijah Podlehnik- Arheološko območje Murko, Podlehnik- Arheološko območje Pod Farovškim gradom in Stanošina – Arheološko območje Mavčič so pokazali, da so vse tri lokacije multiperiodnega in naselbinskega značaja, kjer se je poselitev oz. uporaba prostora odvijala skozi več časovnih obdobjih od prazgodovine dalje.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content