Slow Memory -Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change
Domov E Raziskovanje E IAD E Slow Memory -Transformative Practices for Times of Uneven and Accelerating Change
Projekt “Počasni spomin” se posveča potrebi po interdisciplinarnem razumevanju, kako se družbe spopadajo s svojo preteklostjo, da vzdržijo ob okoljskih, ekonomskih in družbenih spremembah, ki jih sprožajo tako nenadni dogodki kot počasne, dolgotrajne transformacije.

Vrsta in šifra projekta: COST Action CA20105
Nosilec projekta: prof. Jenny Würstenberg, Nottingham Trent University (UK)
Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: doc. dr. Neža Čebron Lipovec

Vir financiranja: COST (European Cooperation in Science and Technology)
Trajanje projekta: 14. 10. 2021-13. 10. 2025

SPLETNA STRAN


 

 

Opis projekta:

Projekt “Počasni spomin” se posveča potrebi po interdisciplinarnem razumevanju, kako se družbe spopadajo s svojo preteklostjo, da vzdržijo ob okoljskih, ekonomskih in družbenih spremembah, ki jih sprožajo tako nenadni dogodki kot počasne, dolgotrajne transformacije. Skozi delo sedmih delovnih skupin raziskuje spominske prakse in procese v najrazličnejših kontekstih – od političnih konfliktov, družbenih vstaj do podnebnih sprememb.

 

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content