Novice iz kategorije

Domov 5 Oddelki 5 Kategorija: Oddelek za geografijo
Geografska strokovna ekskurzija v Benečijo, Rezijo in Posočje

Geografska strokovna ekskurzija v Benečijo, Rezijo in Posočje

Prvi dan strokovne ekskurzije je bil namenjen raziskovanju območja Benečije in Rezije. Ogledali so si Muzej Slovensko multimedijsko okno v Špetru, kjer so se preko multimedijskega centra in zanimivih sogovornic seznanili z zgodovino in položajem Slovencev ter...

Študentje geografije na terenskih vajah v Bosni in Hercegovini

Študentje geografije na terenskih vajah v Bosni in Hercegovini

CEEPUS Regionalni program mobilnosti za izobraževanje in usposabljanje v terciarnem izobraževanju (Central European Exchange Program for University Studies) je bil oblikovan leta 1995 in je namenjen vzpostavitvi in spodbujanju mednarodnega sodelovanja med univerzami...

Skupne terenske vaje Oddelkov za geografijo treh univerz

Skupne terenske vaje Oddelkov za geografijo treh univerz

V petek, 29. marca, so se študenti magistrskega študijskega programa geografije odpravili na skupne terenske vaje s področja hidrogeografije, ki so jih organizirali kolegi z Oddelka za geografijo Univerze v Mariboru. Skupne terenske vaje so začeli na Mariborskem...

Geografski večer in Noč geografije: Južna Indija in Butan

Geografski večer in Noč geografije: Južna Indija in Butan

Na predavanju bodo najprej predstavljene pomembnejše značilnosti južne Indije, ki privabljajo turiste v ta konec sveta. Imena krajev kot so Hampi, Pattadakal ali pa Badami so nam Evropejcem povsem tuja, a so to kraji z izjemno kulturno dediščino, ki se je tu ohranila...

Geografski večer: Pogovor z županoma občin Tolmin in Ilirska Bistrica

Geografski večer: Pogovor z županoma občin Tolmin in Ilirska Bistrica

Oba župana se srečujeta s številnimi odgovornimi izzivi pri prostorskem načrtovanju in upravljanju razvoja v občinskem okolju, zato nas bo zanimalo kako jima pri vodenju občin pomaga geografska izobrazba in izkušnje, ki sta jih pridobila kot geografa. V pogovoru bomo...

Geografski večer: Kraljevina Saudova Arabija – Preskok v modernost

Geografski večer: Kraljevina Saudova Arabija – Preskok v modernost

Saudova Arabija je država, ki je bila do pred nekaj let za tujce izrazito nedostopna. Izjema so bili muslimanski romarji. Številni prelomni dogodki v svetu, menjava generacij na vrhu kraljevine in nekateri drugi procesi pa so povzročili, da je država na široko odprla...

Maturitetne terenske vaje Oddelka za geografijo

Maturitetne terenske vaje Oddelka za geografijo

Sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ že več kot 10 let tesno sodelujejo s številnimi gimnazijami in srednjimi šolami širom Slovenije, s katerimi na različnih lokacijah v slovenski Istri izvajajo maturitetne terenske vaje. Tudi v letošnji jeseni so na terenskem delu...

Doc. dr. Jurij Senegačnik je prejemnik Ilešičevega priznanja

Doc. dr. Jurij Senegačnik je prejemnik Ilešičevega priznanja

Slika 1: Prejemnik Ilešičevega priznanja Zveze geografov Slovenije, doc. dr. Jurij Senegačnik, prejema čestitke od zaslužnega profesorja dr. Jurija Kunaverja in dr. Mimi Urbanc (foto: dr. Katja Vintar Mally) Dr. Senegačnik je na Oddelku za geografijo UP FHŠ deloval od...

Sodelovanje Oddelka za geografijo s Pennsylvania State University

Sodelovanje Oddelka za geografijo s Pennsylvania State University

Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je podprlo projekt "Building Capacity for Sustainable Virtual Exchange Partnerships: The Pennsylvania State University and The University of Primorska". Skupaj s Pennsylvania State University bo Oddelek za geografijo v jesenskem...

dr. Matej Gabrovec v oddaji Intervju

dr. Matej Gabrovec v oddaji Intervju

V oddaji Intervju je gostoval dr. Matej Gabrovec, profesor na Oddelku za geografijo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU ter vodja ciljnega raziskovalnega projekta Mobilnostna...

Obisk dijakov iz Gimnazije Nova Gorica

Obisk dijakov iz Gimnazije Nova Gorica

Z dijaki smo po ulicah starega mestnega jedra Kopra izvedli terensko kartiranje funkcij stavb s pomočjo GIS aplikacije na pametnih telefonih, v Strunjanu pa vaji, namenjeni spoznavanju geomorfoloških značilnosti obale in morja. Dijaki so po opravljenih obveznostih dan...

Geografski večer: Fluvial Flood Risk at Municipal Level in Slovakia

Geografski večer: Fluvial Flood Risk at Municipal Level in Slovakia

Predavatelja bosta v okviru predavanja predstavila multikriterijski GIS pristop za kartiranje tveganj rečnih poplav v občinah na Slovaškem. Najprej bosta podala kratek geografski oris Slovaške, že v naslednjem delu pa se bosta osredotočila na upravljanje tveganja...

Vabilo na zagovor doktorske disertacije kandidatke Sare Zupan

Vabilo na zagovor doktorske disertacije kandidatke Sare Zupan

Spoštovani! Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom: »Vpliv geografske in ekološke izoliranosti populacij barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (lepidoptera: Nymphalidae) na genetsko strukturiranost in izraznost fenotipa« študentke doktorskega...

Terenski seminar Istra

Terenski seminar Istra

Z namenom spoznavanja pokrajinskih razlik smo za začetek opravili "prerez" Istre od Koprskega do Kvarnerskega zaliva, s postanki na Kraškem robu (Lačna, Ušesa Istre), v Naravnem parku Učka z Velo drago in v kanjonu Mirne s Stezo sedmih slapov pri Buzetu. Drugi dan smo...

Skupno hidrogeografsko terensko delo

Skupno hidrogeografsko terensko delo

Tokrat je 40 udeležencev gostil Oddelek za geografijo UP FHŠ in smo študentom predstavili teme, povezane z morjem. V Strunjanu nam je sodelavec Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Piran pojasnil delovanje solin in dobro geografsko poznavanje...

Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Direktorata za prostor in graditev, skupaj z docentko Oddelka za geografijo Univerze na Primorskem in višjim predavateljem na Fakulteti za...

Geografski večer: Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Geografski večer: Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Geografski večer bomo tokrat namenili okrogli mizi o zelo aktualni temi, ki zadeva tudi Slovenijo in zlasti njen ožji obalni pas. To je dviganje gladine morja. Od 60. let 20 stoletja, odkar poteka neprekinjeno spremljanje gladine morja na mareografski postaji v Kopru,...

Bilateralni obisk geografov iz Sarajeva

Bilateralni obisk geografov iz Sarajeva

Bilateralni projekt na strani UP vodita in koordinirata UP FTŠ Turistica in UP FHŠ. Skupaj smo raziskovali izzive in primere dobrih praks, s katerimi se soočajo upravljalci izbranih zavarovanih območij v Sloveniji. Obiskali smo Notranjski regijski park, kjer so pred...

Kontakt

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Fakulteta na družbenih omrežjih

Skip to content