Geografski večer: Fluvial Flood Risk at Municipal Level in Slovakia
Domov E Geografija E Geografski večer: Fluvial Flood Risk at Municipal Level in Slovakia
Sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ vas v ponedeljek, 22. maja, ob 18.30 v sklopu Geografskega večera vabijo na predavanje z naslovom FLUVIAL FLOOD RISK AT MUNICIPAL LEVEL IN SLOVAKIA (Tveganje za rečne poplave na občinski ravni na Slovaškem), ki ga bosta izvedla izredna profesorja Fakultete za naravoslovje in informatiko Univerze v Nitri na Slovaškem, dr. Matej Vojtek in dr. Jana Vojteková.

Predavatelja bosta v okviru predavanja predstavila multikriterijski GIS pristop za kartiranje tveganj rečnih poplav v občinah na Slovaškem. Najprej bosta podala kratek geografski oris Slovaške, že v naslednjem delu pa se bosta osredotočila na upravljanje tveganja poplav na Slovaškem glede na Direktivo EU o poplavah (2007), na preliminarno oceno poplavnih tveganj (PFRA), uradne zemljevide poplavnih nesreč in tveganj, in načrte upravljanja s poplavno ogroženimi območji. Jedrni del bo zaobjemal predstavitev multikriterijskega GIS pristopa za kartiranje tveganj rečnih poplav v občinah na Slovaškem. Podrobneje bodo opisani vhodni podatki in metode za indikatorje o nesrečah in ogroženosti, ki so jih uporabili za računanje indeksa poplav oz. nesreč, povezanih s poplavami (FHI) in indeksa ranljivosti zaradi poplav (FVI). Končni indeks ogroženosti zaradi poplav (FRI), ki ga sestavljata FHI in FVI, bosta avtorja primerjala z uradnimi PERA podatki iz leta 2018 v zaključnem delu predavanja.

Termin: ponedeljek, 22. maj 2023, ob 18.30

Lokacija: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, predavalnica Maestral 1, Titov trg 5, Koper.

 

O predavateljih:

Dr. Matej Vojtek je izredni profesor na Oddelku za geografijo, geoinformatiko in regionalni razvoj na Fakulteti za naravoslovje in informatiko na Univerzi v Nitri na Slovaškem, in raziskovalec na Inštitutu za geografijo Slovaške akademije znanosti v Bratislavi. Raziskuje poplavne možnosti, naravne nesreče in tveganja, povezana s poplavami, površinski odtok, kartiranje zemeljskih plazov, in druge fizičnogeografske teme na različnih nivojih z uporabo geoinformacijskih orodij (GIS, daljinsko zaznavanje, sateliti).

 

 

 

Dr. Jana Vojteková je izredna profesorica na Oddelku za geografijo, geoinformatiko in regionalni razvoj na Fakulteti za naravoslovje in informatiko na Univerzi v Nitri na Slovaškem. Raziskovalni fokus usmerja v didaktiko geografije, spremembe rabe tal in vrednotenje naravnih nesreč z geoinformacijskimi orodji (GIS, daljinsko zaznavanje, sateliti).

 

 

 

 

Skip to content