Doc. dr. Valentina Brečko Grubar postala članica Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja
Domov E Geografija E Doc. dr. Valentina Brečko Grubar postala članica Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja
V začetku januarja je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije ustanovilo Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, v katerega je vključena tudi sodelavka Oddelka za geografijo UP FHŠ, dr. Valentina Brečko Grubar.

Svet deluje kot posvetovalno telo ministra Uroša Brežana in je sestavljen iz skupno 14 strokovnjakov na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja.
Svet sprejema stališča ter daje mnenja in pobude o:

  • stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini;
  • strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja;
  • zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja;
  • delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in trajnostnega razvoja;
  • posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter
  • pobudah javnosti.

Sodelavki doc. dr. Valentini Brečko Grubar ob imenovanju iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo.

Skip to content