Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za geografijo 5 Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

Dviganje gladine morja in ranljivost slovenske obale

19. marca, 2023

V sredo, 15. marca, je Oddelek za geografijo na Fakulteti za humanistične študije UP, gostil okroglo mizo na temo dvigovanja gladine morja.

Na dogodku so sodelovali tudi predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje, Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Direktorata za prostor in graditev, skupaj z docentko Oddelka za geografijo Univerze na Primorskem in višjim predavateljem na Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani.

Dogodek je bil namenjen ozaveščanju o zelo aktualni temi, ki se nanaša na dvigovanje gladine morja. Strokovnjaki so predstavili problematiko, ki se pojavlja zaradi podnebnih sprememb in naraščanja globalne temperature. Dogodek je bil izjemno dobro obiskan, kar kaže na to, da je tema, ki jo obravnavajo, zelo pomembna in aktualna.

Okrogla miza, sodelujoči:

  • Maja Jeromel, Agencija Republike Slovenije za okolje
  • Valentina Lavrenčič, Ministrstvo za naravne vire in prostor
  • Mojca Poklar, Fakulteta za humanistične študije UP
  • Valter Suban, Fakulteta za pomorstvo in promet UL
  • Moderatorka okrogle mize:
  • Valentina Brečko Grubar, Fakulteta za humanistične študije UP

S tovrstnimi dogodki lahko prispevamo k ozaveščanju o pomenu ohranjanja našega planeta ter k spodbujanju ukrepov za zmanjšanje globalnega segrevanja.

Kratek prispevek si lahko ogledate tudi tukaj. 

Skip to content