Domov 9 Projekti 9 IMŠ 9 ARRS 9 Primerjalna analiza prostorskega razvoja trajnostnega turizma

Primerjalna analiza prostorskega razvoja trajnostnega turizma

1. julija, 2021

Šifra projekta: J7-4641
Vrsta projekta: Bilateralni projekt ARRS (Slovenija-Bosna in Hercegovina)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
Vodja projekta: dr. Simon Kerma
Partnerski instituciji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Univerza v Sarajevu, Naravoslovno-matematična fakulteta, Oddelek za geografijo
Sodelujoči raziskovalci na UP FHŠ: izr. prof. dr. Valentina Brečko Grubar, izr. prof. dr. Miha Koderman, izr. prof. dr. Gregor Kovačič, doc. dr. Mojca Poklar

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Ministrstvo za civilne zadeve Bosne in Hercegovine
Raziskovalno področje (ARRS): 6.12 Geografija
Trajanje projekta: 1. 7. 2021–30. 6. 2023


 

 

Opis projekta:

Z razvojem turizma in rekreacije so zavarovana območja vse bolj obiskana, kar ima za posledico številne pozitivne in negativne prostorske učinke. Zato je danes na zavarovanih območjih vedno več prostorskih konfliktov med pristopi bolj konservativnega (v zašito usmerjenega) in bolj liberalno oz. “razvojno” naravnanega upravljanja.
Med številnimi izzivi pri upravljanju turizma na zavarovanih območjih pogosto ni podlage za konkretne raziskave, namenjene ugotavljanju prostorskih posledic turizma, ki bi izhajale iz opredeljenih in merljivih kazalnikov stanja okolja. Analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Slovenije in Bosne in Hercegovine je zanimiva in relevantna tudi zato, ker sta si obravnavani državi nekdaj (v obdobju SFRJ) delili enak oz. podoben družbeno-ekonomski razvojni kontekst. Današnja situacija je povsem drugačna: Slovenija je polnopravna članica EU z vzpostavljenim konceptom trajnostnega turizma v zavarovanih območjih (model Zelene sheme je postal tudi vzorčen za celotno EU), medtem ko so zavarovana območja narave v BiH v pretežni meri izpostavljena stihijskemu (turističnemu) razvoju.

Skip to content