Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki
Ciljno raziskovalni projekt, ki ga vodi Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ, poteka v času mednarodnega obeleževanja stote obletnice rojstva dr. Branislave Sušnik. Njegov cilj je ovrednotiti znanstveni prispevek slovenske raziskovalke k antropologiji in etnolingvistiki Južne Amerike in ga predstaviti slovenski strokovni in širši javnosti.

Šifra projekta: V6-1925
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije
Vodja projekta: prof. dr. Aleksander Panjek
Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: doc. dr. Marija Mojca Terčelj
Partnerske institucije: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
Raziskovalno področje (ARRS): 6.03 Humanistika / Antropologija
Trajanje projekta: 1. 11. 2019–31. 10. 2021

SICRIS


 

 

Opis projekta:

Ciljno raziskovalni projekt, ki ga vodi Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ, poteka v času mednarodnega obeleževanja stote obletnice rojstva dr. Branislave Sušnik. Njegov cilj je ovrednotiti znanstveni prispevek slovenske raziskovalke k antropologiji in etnolingvistiki Južne Amerike in ga predstaviti slovenski strokovni in širši javnosti. Rezultati projekta bodo objavljeni v reviji Dve domovini 2021, predstavljeni na znanstveni konferenci v Cankarjevem domu 18. in 19. novembra 2020 in vključeni v razstavo Slovenskega etnografskega muzeja La Doctora, slovenska raziskovalka v Paragvaju v mesecu novembru 2020 . Projekt sta omogočila Javna agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost (ARRS) in Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. V njem sodelujejo: dr. Aleksander Panjek, vodja projekta, pobudnica in vodilna raziskovalka dr. Marija Mojca Terčelj (IMŠ FHŠ UP), dr. Jernej Mlekuž (ZRC SAZU), dr. Jasmina Markič in dr. Jaka Repič (FF UL).

 

Dr. Branislava Sušnik, raziskovalka staroselskih jezikov in kultur Južne Amerike, ravnateljica Etnografskega muzeja »Andrés Barbero« in profesorica etnologije na Oddelku za zgodovino Avtonomne univerze v Asunciónu (UNA), je svojo strokovno pot začela v Ljubljani. Po končani II. realni gimnaziji na Poljanah in študiju zgodovine in prazgodovine na Filozofski fakulteti, sta njeno nadaljnje delo zaznamovala post-diplomski študij orientalskih jezikov in kultur v Rimu ter tesna povezava z dunajsko kulturno-zgodovinsko šolo. Leta 1947 je emigrirala v Argentino, kjer je iskala nove možnosti znanstvenega udejstvovanja. Uresničila jih je v Paragvaju med letoma 1951 in 1996. Pod okriljem Fundacije La Piedad je realizirala številne znanstveno-raziskovalne odprave med staroselska ljudstva severnega Chaca in vzhodnega tropskega pragozda. Leta 1992 je prejela najvišje priznanje Republike Paragvaj za znanstvene dosežke: Premio Nacional de la Ciencia Paraguaya, posthumno pa ji je lata 1996 paragvajska vlada podelila častni naziv »Gran Oficial« za kreativni prispevek k oblikovanju paragvajske identitete.

Dr. Branislava Sušnik je objavila 22 monografij in več kot 50 znanstvenih člankov s področja etnologije in antropologije, 16 slovnic različnih domorodnih jezikov Paragvaja, vrsto muzejskih katalogov in nekaj arheoloških poročil.

Ciljno raziskovalni projekt Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki je prvi projekt v Sloveniji, ki skuša v domačem strokovnem prostoru ovrednotiti njeno kompleksno znanstveno delo. Je interdisciplinarno zastavljen in pristopa k analizi dela in življenja dr. Sušnik z različnih zornih kotov: kot raziskovalke staroselskih kultur in jezikov, kot izseljenke in kot izjemne ženske. Zaradi temeljitejše umestitve njenega dela v zgodovinsko-kulturni kontekst, so vključene tudi primerjalne deskripcije in analize vloge drugih znanstvenikov in raziskovalcev slovenskega rodu v Južni Ameriki ter analiza zgodovinsko-političnih razmer v času po drugi svetovni vojni v Evropi in Južni Ameriki.

Vabljeni tudi k poslušanju podacasta Kulturni fokus o dr. Branislavi Sušnik, v katerem sodeluje tudi doc. dr. Marija Mojca Terčelj

Skip to content