Urbane prihodnosti: Zamišljanje in spodbujanje možnosti v nemirnih časih
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Urbane prihodnosti: Zamišljanje in spodbujanje možnosti v nemirnih časih
Ta urbani etnološki / kulturnoantropološki projekt je namenjen raziskovanju ustvarjanja prihodnosti v izbranih slovrenskih in hrvaških mestih. Pojem ustvarjanje prihodnosti se nanaša na celovito razumevanje elementov, ki se povezujejo v predstavljanju, predvidevanju in zaznavanju prihodnosti – kognitivno, diskurzivno in afektivno – pa tudi v načinih vsakdanjega življenja in sodelovanjih, ki izražajo določen odnos do prihodnosti.

Šifra projekta: J6-2578
Vrsta projekta: Bilateralni projekt ARRS
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Inštitut za novejšo zgodovino, Institut za etnologiju i folkloristiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vodji projekta: doc. dr. Saša poljak Istenič, izr. prof. dr. Valentina Gulin Zrnić
Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: izr. prof. Katja Hrobat Virloget

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.04 Humanistika / Etnologija
Trajanje projekta: 1. 11. 2020–31. 10. 2023

SICRIS


 

 

Opis projekta:

Prihodnost vpliva na sedanjost ravno tako kot preteklost, je pred več kot stoletjem poudaril Friedrich Nietzsche. To dejstvo se trenutno kaže v gibanjih za boljšo prihodnost, pa tudi v globalnih, evropskih, nacionalnih in lokalnih razvojnih strategijah. Čeprav prihodnost v zgodovini ni bila deležna eksplicitne pozornosti etnoloških/antropoloških raziskav, so samonikla sklicevanja nanjo spodbudila disciplinarni obrat k prihodnosti. Ta pionirski projekt želi prispevati k raziskavam urbanih prihodnostih v etnologiji na primerjalni način medsodelujočima državama, Slovenijo in Hrvaško. Predmet raziskave je ustvarjanje prihodnosti v mestih, saj so ta osrednja žarišča moči in prizorišča strategij in taktik, ki si zamišljajo prihodnost, jo predvidevajo in si zanjo prizadevajo. Študija bo izvedena v osmih mestih v Sloveniji in na Hrvaškem. Projekt, trdno usidran v etnografijo, bo premostil trenutno vrzel na področju etnologije/antropologije v raziskavah prihodnosti, saj te ostajajo pretežno kvantitativno in modelno naravnane. Glavne raziskovalne teme so javni prostori, urbana ustvarjalnost in participacija.

Več: https://isn2.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/urbane-prihodnosti-zamisljanje-in-spodbujanje-moznosti-v-nemirnih-casih#v

Skip to content