Domov 9 Projekti 9 IMŠ 9 ARRS 9 Migracije in razvoj na gorskih obmejnih območjih Švice in Slovenije: primerjalna perspektiva (18. – 20. stoletje)

Migracije in razvoj na gorskih obmejnih območjih Švice in Slovenije: primerjalna perspektiva (18. – 20. stoletje)

1. junija, 2020

Šifra projekta: N6-0151
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt (Švica-Slovenija)
Nosilec švicarskega dela: Università della Svizzera Italiana
Vodja švicarskega dela: prof. dr. Luigi Lorenzetti
Nosilec slovenskega dela: Inštitut za novejšo zgodovino
Vodja slovenskega dela: prof. dr. Žarko Lazarević
Partnerske institucije: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije
Sodelujoči na UP FHŠ: prof. dr. Aleksander Panjek, doc. dr. Miha Zobec

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.01 Humanistika / Zgodovinopisje
Trajanje projekta: 1. 6. 2020–31. 5. 2023

SICRIS


 

 

Predstavitev projekta:

Raziskovalni projekt namerava raziskati gospodarske učinke in družbene in kulturne vplive, ki so jih imele migracije in mobilnost na štiri (obmejne) regije: švicarska kantona Neuchâtel in Ticino ter slovenski pokrajini Goriško in Štajersko. Ta območja so označena z različnimi zgodovinskimi potmi, ki so določile oblike urbanega in industrijskega razvoja, pa tudi družbene lastnosti in dinamiko identitete analiziranih regij. Te analogije zadevajo zlasti njihovo morfologijo, saj vsebujejo gorska območja, ki so določale razvojne usmeritve. Poleg tega jih združuje tudi prisotnost pomembnih selitvenih gibanj in čezmejnih dogodkov mobilnosti, ki jih deloma spodbuja njihova obmejna lega. Vendar je meja tudi v izvoru razlik med švicarskimi regijami – kjer je v celotnem obdobju opazovanja nespremenjena – in slovenskimi, kjer se je meja zaradi različnih zgodovinskih dogodkov premikala in tako spreminjala njihovo državno pripadnost in ideološke režime.

Projekt obravnava obdobje med 18. in 20. stoletjem. S primerjalnim pristopom se osredotoča na gospodarske učinke in socialno in kulturno spodbudo, ki so jih prinesle migracije in mobilnosti v analiziranih regijah. Cilj raziskave je predvsem analizirati migracije v njihovih ekonomskih, socialnih in kulturnih razsežnostih, upoštevajoč njihove “pozitivne” in “negativne” učinke glede na dinamiko razvoja in transformacije štirih opazovanih regij. Katere sledi in vidne znake puščajo migracije na ozemlju? Kako oceniti njihov prispevek z merjenjem razkoraka med prednostmi in slabostmi?

Več: https://www.inz.si/sl/Migracije-in-razvoj-na-gorskih-obmejnih-obmocjih-Svice-in-Slovenije-primerjalna-perspektiva-18.–20./

Skip to content