Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okvirju EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Ovire za dostojno življenje prebivalcev v romskih naseljih na področjih, ki so definirana v Okvirju EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020
Cilji projekta so analizirati dejavnike, vzroke in ovire, ki preprečujejo pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji večjo vključenost v družbo.

Šifra projekta: V5-1920
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Partnerski instituciji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
Vodja projekta: dr. Maša Kovič Dine
Sodelujoča raziskovalka na UP FHŠ: izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti
Raziskovalno področje (ARRS): 5.05 Družboslovje / Pravo
Trajanje projekta: 1. 11. 2019–30. 4. 2021

SICRIS


 

 

Opis projekta:

Cilji projekta so analizirati dejavnike, vzroke in ovire, ki preprečujejo pripadnikom romske skupnosti v Sloveniji večjo vključenost v družbo. Pri tem bo projekt posebej analiziral dejavnike, vzroke in ovire, ki se pojavljajo pri dostopu do pitne vode in ustreznih bivalnih razmer ter to povezal z vključenostjo Romov na preostalih treh področjih. Projekt bo pripravil zemljevidenje odnosov med področji in ugotovljenimi ovirami (mapping). Na podlagi omenjenega bo pripravil tudi predloge za odpravo ali ublažitev ugotovljenih problemov in ovir, ter podal vsebinska priporočila za pripravo nacionalnega programa po letu 2021.

Skip to content