Domov 9 Projekti 9 IMŠ 9 ARRS 9 Afektivni mediji: transformacije javnega komuniciranja (AFEMED)

Afektivni mediji: transformacije javnega komuniciranja (AFEMED)

1. oktobra, 2023

Šifra projekta: J5-50172
Vrsta projekta: Temeljni raziskovalni projekt
Nosilec projekta:  Mirovni inštitut
Vodja projekta: prof. dr. Mojca Pajnik
Partnerski instituciji: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Sodelujoči raziskovalec na UP FHŠ: : Izr. prof. dr. Peter Sekloča
Vir financiranja: Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS)
Trajanje projekta: 01. 10. 2023–30. 09. 2026


Logotip ARIS

Opis projekta:

Raziskava preučuje »afektivni obrat« v medijih, ki zaznamuje niz sprememb, od digitalizacije uredništev, novih oblik zaposlitev do krhanja ustaljenih profesionalnih ideologij novinarskega dela. V projektu v teoretično središče postavimo feministično epistemologijo, da bi presegli poglede, ki razum in emocije percipirajo opozicionalno. Izpostavljanje vednosti, ki izhaja iz utelešenosti izkustva, doživetij, občutkov in prepričanj v delovnem procesu in v vsakdanjem življenju, omogoča globlji vpogled v afektivno družbeno dinamiko hibridnih medijev, ki je ne moremo docela razumeti zgolj z analizo tehnoloških sprememb, čemur se posveča večina raziskav. Naše izhodišče je, da razmerja v medijih niso določena zgolj v odnosu do sredstev produkcije, ampak da se konstituirajo tudi v odnosu do emocionalnega dela in občutenj, v javnem in zasebnem.

Norme, ki regulirajo racionalno razpravljanje, vse bolj erodirajo, zato v raziskavi analiziramo, kako je konvencionalno novinarsko poročanje, utemeljeno na podajanju dejstev, vse bolj v dialogu s subjektivnim, afektivnim in interpretativnim. Razvoj medijev se odvija v razmerah »ekonomije pozornosti«, ko ne zadošča, da medije preučujemo skozi optiko tradicionalnih novinarskih kanonov faktičnega in objektiviranega delovanja. Tematizirati je potrebno »afektivni obrat« v medijih k literariziranim, kreativnim narativom, ki uporabljajo emocijo, zabavo, mešanje žanrov, vizualizacijo, da bi naslovili in angažirali disperzne javnosti. V raziskavi tako preučujemo procese emocionalizacije novinarstva; zanima nas, kako se odražajo v aktualnih družbenih in političnih konstelacijah in kako v medijskem sistemu v Sloveniji. Analiziramo, kako se spreminjajo medijsko delo, rutine in nasploh življenjski poteki novinarjev in novinark in preučujemo, kaj ti procesi pomenijo za javno komuniciranje in demokracijo.

Skip to content