Upravljanje kulturnih virov in arhivov

Kompetence in zaposlitvene možnosti doktorandov

Kompetence in znanja diplomantov

Študijski program je interdisciplinarno zastavljen. Vključene so različne discipline, kot so zgodovina, arhivistika, konservatorstvo, muzeologija in bibliotekarstvo. Zasnovan je kot sodelovanje strok, ki se ukvarjajo s preučevanjem, varovanjem in upravljanjem kulturne dediščine, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z upravljanjem in varovanjem, promocijo in trženjem dediščine in arhivov.

Pridobljene kompetence:

 • Temeljito poznavanje zvrsti kulturne dediščine.
 • Celostno in interdisciplinarno ovrednotenje kulturnih virov in kulturne dediščine.
 • Poznavanje metod in vidikov obravnave posameznih primerov dediščine s stališča upravljanja in sonaravno usmerjenega gospodarstva.
 • Poznavanje načel, sistemov in modelov upravljanja kulturne dediščine.
 • Celostni in interdsciplinarni pristop pri snovanju rešitev za upravljanje kulturne dediščine.
 • Samostojno raziskovalno delo in samostojna kritična analiza o problematiki.

Zaposlitvene možnosti

Pridobljena naziv in izobrazba omogočata zaposlitev v okviru nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejev, v enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, visokošolskih in raziskovalnih institucij, v različnih medijih (kulturna uredništva na televizijah, radijskih postajah, časopisih in revijah), v javni upravi, v turistični dejavnosti, v nevladnih organizacijah ter samozaposlitev v kulturi in znanosti.

Poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • izobraževalne institucije,
 • kulturni delavec v:
 • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih ter arhivih,
 • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri …),
 • samozaposlitev v kulturi in znanosti.
Skip to content