Arheologija

Kompetence in zaposlitvene možnosti doktorandov

Kompetence in znanja diplomantov

Teoretična usmeritev ter ponudba praktičnih znanj zagotavljata mednarodno aktualnost študijskega programa, ki je tako zanimiv tudi za tuje študente ter predstavlja možnost širjenja slovenskega izobraževalnega sistema na področja severozahodnega Balkana in Evropske unije. Pridobljena znanja omogočajo doktorandom praktično delovanje v okvirih nacionalnih inštitucij, hkrati pa jim omogočajo tudi aktivno vključevanje in zaposlovanje v mednarodnem prostoru.

Pridobljene kompetence:

 • Usposobljenost za znanstveno vrednotenje in interpretiranje arheološke dediščine.
 • Usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov.
 • Usposobljenost za samostojne najzahtevnejše terenske in laboratorijske raziskave arheološke dediščine.
 • Samostojnost v raziskovalnem in znanstvenem delu ter učinkovitost v timskem raziskovalnem delu.
 • Sposobnost implementacije inovativnega znanja; raziskave bodo prispevale k napredku znanstvene odličnosti stroke na regionalni, državni in evropski ravni ter pripomogle k ustvarjanju na družbe znanja in prenosa znanja v gospodarstvo.
 • Razvijanje generičnih in trasferičnih spretnostih (usposobljenost za timsko delo in medinstitucionalno povezovanje, vodstvene funkcije, časovni in karierni management ter management materialnih in človeških virov).
 • Sposobnost etične refleksije in poznavanje principov intelektualne lastnine.

Zaposlitvene možnosti

Pridobljena naziv in izobrazba omogočata zaposlitev v okviru nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejev, v enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, visokošolskih in raziskovalnih institucij, v različnih medijih (kulturna uredništva na televizijah, radijskih postajah, časopisih in revijah), v javni upravi, v turistični dejavnosti, v nevladnih organizacijah ter samozaposlitev v kulturi in znanosti.

Poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • izobraževalne institucije,
 • muzejski kustos, konservator, kulturni delavec ipd. v:
 • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih ter arhivih,
 • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri …),
 • turizmu in drugih gospodarskih panogah,
 • samozaposlitev v kulturi in znanosti.
Skip to content