Kulturni študiji in antropologija

Kompetence in zaposlitvene možnosti magistrov

Kompetence in znanja diplomantov

Študij diplomante usposablja za prepoznavanje, analiziranje, razumevanje in interpretiranje sodobnih fenomenov kulturnega in družbenega sveta v najširšem smislu; nadgrajevanje empiričnega (z različnimi metodami terenskega in kvantitativnega dela) ter teoretičnega znanja s področja humanistike in družbenih ved v smeri specialističnega poznavanja antropoloških, etnoloških in kulturoloških fenomenov; interdisciplinarno povezovanje znanja iz omenjenih ved; razumevanje etničnih, religijskih, družbenih, ritualnih pojavov in kulturnih pojavov.

Posamezne pridobljene kompetence:

 • Razumevanje odnosa med teorijo in prakso: kritična usposobljenost ovrednotenja pridobljenih splošnih teoretičnih znanj in načel z izhodišči in izpeljavo na specifičnem področju in v praksi;
 • usposabljanje za izvedbo kvalitativnih humanističnih raziskav in s tem povečanje možnosti za pridobivanje drugih kvalitativnih raziskav, ki so povezane s humanističnimi znanostmi, kar omogoča večjo zaposljivost in možnosti za nadaljnje izobraževanje;
 • razvijanje sposobnosti za iskanje relevantnih empiričnih in teoretskih informacij.

Zaposlitvene možnosti

Zaradi široko zastavljene vsebine študija in aktivnega sodelovanja pri raziskovanju program ponuja številne možnosti zaposlitve na različnih področjih, kot so upravljanje in strokovna dela v zvezi z družbenimi procesi v javnih institucijah in v nevladnih organizacijah, strokovna dela v raziskovalnih in muzejskih ustanovah, usposabljanje s pomočjo uprizoritvene umetnosti pa omogoča delovanje na področju kulture in umetnosti.

Možnosti zaposlitve:

 • Sodelavec v raziskovalnih in pedagoških ustanovah;
 • Zaposleni v etnoloških ustanovah, muzejih in spomeniško-varstvenih službah;
 • Strokovnjak v sodobnem trženju kulture in dediščine;
 • Zaposleni v kulturi;
 • Sodelavec v nevladnih organizacijah na področju turizma;
 • Diplomat;
 • Strokovnjak v zdravstvenih, socialnih, medijskih in drugih ustanovah, na mestih, ki potrebujejo antropološke vsebine;
 • Zaposleni v medijih.
Skip to content