20. Slavnostna akademija UP, UP 2.0
Domov E Italijanistika E 20. Slavnostna akademija UP, UP 2.0
Na predlog UP FHŠ Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme dr. Lara Sorgo

17. marec predstavlja rojstni dan Univerze na Primorskem, saj je bila na ta dan, leta 2003, vpisana v sodni register tako letos obeležuje okrogel jubilej, 20 dopolnjenih let. Vrhunec praznovanj predstavlja slavnostna akademija, ki je letos potekala v četrtek, 16. marca 2023, in je ob podelitvi nagrad univerze pomenila posebno svečanost s prisotnostjo visokih gostov.

Slavnostna govornica je bila Evropska komisarka za za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade, Mariya Gabriel, ki je poudarila: »Močne povezave med vašo univerzo in inovacijami ter osredotočenost na interdisciplinarne izzive, ki temeljijo na izzivih pri poučevanju in raziskovanju so bili in bodo še naprej še naprej ostali ključ do vašega uspeha.«

Prisotne sta s strani UP pozdravili: dr. Klavdija Kutnar, rektorica in Katja Kosem, predsednica Študentskega sveta UP.

»Za prihodnost UP se torej ne bojimo. Saj vsako minuto, uro, dan, mesec, leto delujemo po načelu »samo obstati ne smemo« kot pravi naša himna. To nam daje moč, da se znamo, tudi kadar se nam kaj zalomi, pobrati in doseči še boljše rezultate, kot smo jih načrtovali. To moč in trdoživost črpamo tudi iz našega imena »UP«. Skozi slovenski jezik torej ob vedno prisotnem upanju in hotenju po izboljšanju vsega kar počnemo. In skozi angleški jezik »UP«, zavedajoč se, da moramo to početi samozavestno, s pogledom navzgor.« dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP

Na predlog UP FHŠ Nagrado Srečko Kosovel za študente UP za leto 2022 prejme dr. Lara Sorgo za doktorsko delo Literarne perspektive o identiteti in pripadnosti: kritična analiza nekaterih primerov iz italijanske književnosti v Istri – Prospettive letterarie su identità e appartenenza: analisi critica di alcuni casi di studio della letteratura italiana dell’Istria pod mentorstvom prof. dr. Nives Zudič Antonič.

Dr. Lara Sorgo je zaključila doktorski študij na smeri Jezik in medkulturnost pod vodstvom prof. dr. Nives Zudič Antonič na UP FHŠ z doktorsko disertacijo, ki predstavlja dosežek v mednarodnih raziskovalnih krogih, je izjemno kakovostno delo, je izvirna in aktualna ter metodološko primerna. Delo se osredotoča na obravnavo tematike identitete in pripadnosti v delih štirih avtorjev, ki jih lahko opredelimo kot predhodnike aktualnih tem kompleksnih družb, kot so: jezikovni in kulturni pluralizem, hibridizem, negotova identiteta, medkulturni dialog. Izvirnost raziskave temelji na ugotovitvi, da so predlogi nekaterih intelektualcev iz preteklosti še vedno aktualni. Pri premostitvi etnične in ozemeljske pripadnosti iz preteklosti se namreč zastavlja problem sobivanja številnih različnih kultur na istem ozemlju. Kandidatka je bila v času študija odlična študentka, vključena v dva mednarodna projekta, kot edina avtorica ali v soavtorstvu je objavila štiri izvirne znanstvene članke in eno poglavje v monografski publikaciji, sodelovala je z izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami ter sodelovala na mednarodnih konferencah. Njena naloga je prejela nagrado Centra za raziskovanje manjšin (CERM) Univerze v Insubriji.

.       
Nagrajenki želimo iskrene čestitke!

Več informacij o slavnostni akademiji in več fotografij dogodka, dostop: tukaj. 

Skip to content