Mednarodno sodelovanje

CEEPUS

Predstavitev

CEEPUS je srednjeevropski program izmenjave študentov in profesorjev, ki vključuje visokošolske institucije iz držav med Baltskim in Črnim morjem: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti povezave in priložnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V okviru CEEPUS programa obstajata dve možnosti za mobilnost:

v okviru MREŽE: univerze in fakultete se povezujejo v mreže. Mreža omogoča izmenjavo študentov in osebja med institucijami, ki so vključene v specifično mrežo. V primeru interesa za udeležbo na izmenjavi znotraj mreže v kateri sodeluje posamezna fakulteta je potrebno možnosti preveriti v mednarodni pisarni fakultete. Trenutno so fakultete UP vključene v mreže:

  • BA-1403: Managing forests for climate change.

FREEMOVER: izmenjava v okviru CEEPUS programa je možna tudi kot t.i. freemover, v kolikor izbrana fakulteta ne sodeluje v relevantni mreži. V primeru takšne izmenjave je potrebno najprej pridobiti soglasje tuje institucije za izvedbo mobilnosti, nato pa oddati vlogo za financiranje. Program CEEPUS koordinira nacionalna agencija CMEPIUS, ki prav tako koordinira razpoložljiva mesta in finančna sredstva. Za vse dodatne informacije ostaja na voljo mednarodna pisarna na fakulteti.

Skip to content