Mobilnost v pozni bronasti in starejši železni dobi
Domov E Raziskovanje E IAD E Mobilnost v pozni bronasti in starejši železni dobi
Projekt obravnava dve glavni perspektivi – s sodobnimi analitičnimi tehnologijami analizira kroženje predmetov, surovin in ljudi, na interpretativni ravni pa prikazuje spremembe in kontinuiteto v poselitvenih vzorcih, družbenih praksah, tehnologijah in materialni kulturi med 15. in 5. stoletjem pr. n. št. na ozemlju med Panonsko nižino in Jadranom.

Šifra projekta: BI-HR/23-24-047
Vrsta projekta: Bilateralni projekt ARRS (Slovenija-Hrvaška)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Boris Kavur
Partnerska institucija: Institute for Anthropological Research, Zagreb

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 4. 2023–31. 5. 2025


 

 

Opis projekta:

Projekt vključuje revizijo dosedanjega znanja, oblikovanje teoretičnih izhodišč, analizo obstoječih arheoloških najdb, preverjanje oblikovanih teoretičnih izhodišč ter zgodovinske in antropološke interpretacije opazovanih arheoloških in antropoloških najdb. Antropološke analize poleg standardnih bioarheoloških preiskav vključujejo tudi sistematično vzorčenje materiala za analize starodavne DNK in stabilnih izotopov. Arheološke analize vključujejo klasično izdelavo tipologij keramike, ki kažejo dolgoživost in variabilnost oblik v prostoru in času ter povezale ob dobja pozne bronaste in zgodnje železne dobe.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content