Domov 5 Obvestila 5 Zgodovinska pomlad 2023: Predstavitev knjige Jerneja Komaca

Zgodovinska pomlad 2023: Predstavitev knjige Jerneja Komaca

18. maja, 2023

Avtor bo predstavil knjigo "Srce se mi trga od žalosti": vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno

Avtor bo na kratko predstavil sestavo knjige. Nekaj besed bo namenjenih izbiri teme raziskave, pristopu k raziskavi ter virom, na katerih je raziskava temeljila. Osrednji del predavanja bo namenjen predstavitvi posameznih sklopov raziskave, kot jim lahko sledimo skozi knjigo. V prvem delu se bo avtor posvetil vsakdanjemu življenju na Bovškem v letu 1914, ko vélika vojna še ni neposredno posegla med tamkajšnje prebivalstvo. V osrednjem delu bo govora o vojnih letih 1915 do 1917, ko je tudi Bovško pristalo v območju neposrednih spopadov med italijansko in avstro-ogrsko vojsko. Predstavljeno bo tako življenje bovških beguncev znotraj Avstro-Ogrske in znotraj Italije kot tudi življenje manjšega dela prebivalcev v neposrednem zaledju fronte. V zadnjem delu predavanja bo avtor predstavil še življenje v zadnjem letu vélike vojne in v prvih povojnih letih, ko se ljudje iz begunstva vračajo v svoje od vojne uničene kraje in bivališča. Predstavljene bodo nekatere ugotovitve raziskave, ki bodo podkrepljene še z uporabo posameznih primerov iz različnih virov.

Jernej Komac je magister zgodovine in arhivist, zaposlen v Arhivu Republike Slovenije. V Arhivu Republike Slovenije je z nazivom asistent član raziskovalne skupine Arhivski center za strokovni razvoj. Pri svojem raziskovanju se posveča predvsem temam iz zgodovine prve svetovne vojne, vojaške zgodovine ter zgodovine vsakdanjega življenja.

Skip to content