Oddelek za antropologijo in kulturne študije

Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za antropologijo in kulturne študije

Aktualno

Predstavitev oddelka

OAKŠ je oddelek z najdaljšo tradicijo, ki je osnoval enega od prvih študijskih programov na Fakulteti za humanistične študije in je predstavljal novost v slovenskem visokošolstvu v začetku tega tisočletja. Program dvojček: Kulturni študiji in Antropologija je povezoval dva prvotna oddelka z istoimenskimi programi in tako tudi vsebine antropologije in kulturnih študijev, zajemal pa je tudi zgodovinsko antropologijo in etnologijo. Poleg tega je kot prvi program visokošolskega študija vpeljal širok nabor izbirnih predmetov. Prva generacija študentov je program KŠA obiskovala že v študijskem letu 2001/02. Iz te generacije alumnov so se oblikovali vidni raziskovalci ter visokošolski predavatelji, ki delujejo v slovenskih in mednarodnih institucijah, državni poslanci, turistični organizatorji in aktivisti nevladnih organizacij. V študijskem letu 2007/08 je oddelek prešel na nov, bolonjski program, leta 2014/15 pa se je združil z Oddelkom za kulturne študije in od takrat dalje predstavlja enotno pedagoško celico: Oddelek za antropologijo in kulturne študije (OAKŠ).

Danes je edini  visokošolski program v Sloveniji, ki je  (v dialogu s teorijo analitične psihologije oziroma post-jungovskih študijev) že pred dobrim desetletjem začel s sistematičnim razvijanjem sodobne raziskovalne paradigme, t.i. na umetniški praksi temelječega raziskovanja (Arts-Based Research).

Sodelavci

Publikacije

Dogodki

Študijski programi

Študij poteka v večetničnem sredozemskem okolju.

Programi na 1. in 2. stopnji ponujajo edinstveno kombinacijo antropologije, etnologije in kulturnih študijev v Sloveniji.

Predavanja, seminarji in terenske vaje potekajo v manjših skupinah študentov, kar omogoča bolj fleksibilno izvedljivost terenskih vaj (tudi večdnevnih) in ponuja individualni pristop ter konstruktivni študijski odnos med predavatelji in študenti.

Sodelavke in sodelavci si prizadevajo za ustvarjalno vzdušje in spodbujajo umetniške performanse ter raziskovalno delo, povezano s mednarodnim, nacionalnim ter lokalnim okoljem.

Univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje Antropologija
Študijski program 2. stopnje Kulturni študiji in antropologija
Doktorski študijski program Antropologija

Kontakt

Predstojnica oddelka

Izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget

katja.hrobat@fhs.upr.si 

Oddelek na družbenih omrežjih

Skip to content