Oddelek za antropologijo in kulturne študije

Predstavitev oddelka

OAKŠ je oddelek z najdaljšo tradicijo, ki je osnoval enega od prvih študijskih programov na Fakulteti za humanistične študije in je predstavljal novost v slovenskem visokošolstvu v začetku tega tisočletja. Program dvojček: Kulturni študiji in Antropologija je povezoval dva prvotna oddelka z istoimenskimi programi in tako tudi vsebine antropologije in kulturnih študijev, zajemal pa je tudi zgodovinsko antropologijo in etnologijo. Poleg tega je kot prvi program visokošolskega študija vpeljal širok nabor izbirnih predmetov. Prva generacija študentov je program KŠA obiskovala že v študijskem letu 2001/02. Iz te generacije alumnov so se oblikovali vidni raziskovalci ter visokošolski predavatelji, ki delujejo v slovenskih in mednarodnih institucijah, državni poslanci, turistični organizatorji in aktivisti nevladnih organizacij. V študijskem letu 2007/08 je oddelek prešel na nov, bolonjski program, leta 2014/15 pa se je združil z Oddelkom za kulturne študije in od takrat dalje predstavlja enotno pedagoško celico: Oddelek za antropologijo in kulturne študije (OAKŠ).

Danes je edini  visokošolski program v Sloveniji, ki je  (v dialogu s teorijo analitične psihologije oziroma post-jungovskih študijev) že pred dobrim desetletjem začel s sistematičnim razvijanjem sodobne raziskovalne paradigme, t.i. na umetniški praksi temelječega raziskovanja (Arts-Based Research).

Predstojnici oddelka

izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Predstojnica Oddelka za Antropologijo in kulturne študije UP FHŠ
izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Predstojnica Oddelka za Antropologijo in kulturne študije UP FHŠ

izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
Namestnica predstojnice Oddelka za Antropologijo in kulturne študije UP FHŠ
izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
Namestnica predstojnice Oddelka za Antropologijo in kulturne študije UP FHŠ

Skip to content