Oddelek za slovenistiko

Slovenistika na UP FHŠ

Na Oddelku za slovenistiko v Kopru se študentje v sproščenem, večjezikovnem okolju, v majhnih študijskih skupinah usposobijo za kritičen študij slovenističnih in humanističnih področij, usvojijo jezikoslovni instrumentarij in znanja za študij literature, s pomočjo katerih bodo oblikovali svojo poklicno pot na pedagoškem, prevajalskem, novinarskem in založniškem področju ter še marsikje drugje.

Ob raznolikih obštudijskih dejavnostih, ki jih organiziramo v okviru fakultete, od literarnih večerov, gostujočih predavanj do skupinskih obiskov zlasti manj bližnjih gledališč, se koprski študentje slovenistike lahko udejstvujejo tudi v številnih dejavnostih v širšem univerzitetnem in koprskem okolju, na primer v akademskem pevskem zboru ali kot prostovoljci, ki nudijo učno pomoč – skupaj se zabavamo na ekskurzijah, terenskih vajah in oddelčnih piknikih ter pohodih. Študente dejavno vključujemo v raziskovanje, samostojno ali med pedagoškim procesom se lahko povezujejo z združenji in založniki, kot so Založba Univerze na Primorskem, Slavistično društvo Koper ali Center za slovenski jezik in kulturo, ter postajajo del širše slovenistične skupnosti, zbrane, denimo, v Slavističnem društvu Slovenije ali Slovenskem društvu za primerjalno književnost. Sodelujejo tudi v projektih Po kreativni poti do znanja, ŠIPK idr., posebej ponosni pa smo na njihovo sodelovanje v oddaji Kotiček za jeziček Radia Koper, s katerim smo si prislužili tudi nagrado Prometej znanosti.

Predstojniki oddelka

izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Predstojnik Oddelka za Slovenistiko UP FHŠ
izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Predstojnik Oddelka za Slovenistiko UP FHŠ

lekt. Nika Pavletić
Namestnica predstojnika Oddelka za Slovenistiko UP FHŠ
lekt. Nika Pavletić
Namestnica predstojnika Oddelka za Slovenistiko UP FHŠ

doc. dr. Klara Šumenjak
Vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ
doc. dr. Klara Šumenjak
Vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ

Skip to content