Oddelek za zgodovino

Predstavitev oddelka

Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za zgodovino

Predstavitev oddelka

Na Oddelku za zgodovino (OZ) študente opremljamo z znanji in senzibilnostjo do družbenih, ekonomskih in kulturnih razsežnosti slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Hkrati po stopnjah študija pri študentih razvijamo raziskovalne veščine.

Člani in sodelavci OZ smo hkrati člani različnih znanstvenih enot, kot so Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ, Inštitut za novejšo zgodovino, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Naši učitelji so tako izkušeni kot mlajši, a vselej aktivni raziskovalci, priznani v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zato naši študenti pridobijo vpogled v najnovejše raziskovalne teme in rezultate, obenem pa priložnost za študijsko prakso na zanimivih ustanovah. Izvajamo številne raziskovalne projekte, v katere sistematično vključujemo študente.

Svojo pedagoško ponudbo vsako leto obogatimo z nizom gostujočih predavanj in predstavitev aktualnih raziskav domačih in tujih zgodovinarjev, ki mu pravimo Zgodovinska pomlad, in s strokovno ekskurzijo v tujino, ki ji pravimo Zgodovinski izlet.

Sodelavci

Publikacije

Zgodovinska pomlad

Študijski programi

Oddelek za zgodovino UP FHŠ izvaja študijske programe s področja zgodovine na vseh treh stopnjah študija, in sicer:

  • dodiplomski študijski program enopredmetne in dvopredmetne smeri;
  • podiplomski magistrski študij enopredmetne in dvopredmetne pedagoške smeri;
  • doktorski študij

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Študij na različnih stopnjah nudi vse bolj poglobljen vpogled v vsa zgodovinska obdobja s poudarkom na sredozemskem, evropskem in seveda slovenskem prostoru.

Poseben poudarek je na sredozemski dimenziji v slovenski zgodovini, na širšem slovenskem etničnem prostoru skozi čas, ter na območjih stika med slovanskim, romanskim in germanskim kulturnim prostorom. Študentom nudi spoznavanje različnih področij zgodovinske znanosti, od socialne in ekonomske do kulturne in politične zgodovine, vključno z bolj specifičnimi in aktualnimi polji zgodovinopisja. Posebna skrb je namenjena umeščanju primorske in slovenske zgodovine v širšo evropsko in sredozemsko ter svetovno zgodovino.

Študij zgodovine na UP FHŠ opremlja študente tako z uveljavljenimi kot z novejšimi metodološkimi orodji in praktičnimi znanji, ki omogočajo kritično držo in samostojno presojo zgodovinskih dogajanj in procesov, s tem pa razvija tudi sposobnost samostojnega dela in raziskovanja.

Enopredmetna študijska smer 1. stopnje Zgodovina
Dvopredmetna študijska smer 1. stopnje Zgodovina
Študijski program 2. stopnje Zgodovina
Dvopredmetni pedagoški študijski program 2. stopnje Geografija - Zgodovina
Doktorski študijski program Zgodovina Evrope in Sredozemlja

KONTAKT

Predstojnica Oddelka za zgodovino UP FHŠ
izr. prof. dr. Petra Kavrečič Božeglav
E-naslov: petra.kavrecic@fhs.upr.si

Skip to content