Oddelek za zgodovino

Zgodovina na UP FHŠ

Na Oddelku za zgodovino (OZ) študente opremljamo z znanji in senzibilnostjo do družbenih, ekonomskih in kulturnih razsežnosti slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Hkrati po stopnjah študija pri študentih razvijamo raziskovalne veščine.

Člani in sodelavci OZ smo hkrati člani različnih znanstvenih enot, kot so Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ, Inštitut za novejšo zgodovino, Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Naši učitelji so tako izkušeni kot mlajši, a vselej aktivni raziskovalci, priznani v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zato naši študenti pridobijo vpogled v najnovejše raziskovalne teme in rezultate, obenem pa priložnost za študijsko prakso na zanimivih ustanovah. Izvajamo številne raziskovalne projekte, v katere sistematično vključujemo študente.

Svojo pedagoško ponudbo vsako leto obogatimo z nizom gostujočih predavanj in predstavitev aktualnih raziskav domačih in tujih zgodovinarjev, ki mu pravimo Zgodovinska pomlad, in s strokovno ekskurzijo v tujino, ki ji pravimo Zgodovinski izlet.

Predstojnika oddelka

prof. dr. Aleksander Panjek
Predstojnik Oddelka za Zgodovino UP FHŠ
prof. dr. Aleksander Panjek
Predstojnik Oddelka za Zgodovino UP FHŠ

doc. dr. Lev Centrih
Namestnik predstojnika Oddelka za Zgodovino UP FHŠ
doc. dr. Lev Centrih
Namestnik predstojnika Oddelka za Zgodovino UP FHŠ

Skip to content