Domov 9 Projekti 9 IAD 9 Project ATAS: Ancient traps of the Adriatic Sea / Antične pasti Jadranskega morja

Project ATAS: Ancient traps of the Adriatic Sea / Antične pasti Jadranskega morja

1. januarja, 2017

Akronim: ATAS
Razpis: EASME/EMFF/2015/1.2.1.8 – Thematic Routes on Underwater Cultural Heritage
Vrsta projekta: Mednarodni projekt
Partnerske institucije: Grad Mali Lošinj, Hrvaška (vodilni partner); DF Agencija, Hrvaška; Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije; Hidromont Engineering, Črna gora
Vodja projekta na UP FHŠ: doc. dr. Zrinka Mileusnić

Vir financiranja: The Executive Agency for Small and Medium-Sized Enterprises (EASME), Evropska unija
Trajanje projekta: januar 2017–junij 2018


 

 

Opis projekta:

Projekt ATAS – Antične pasti Jadranskega morja je rezultat sodelovanja štirih različnih projektnih partnerjev iz Hrvaške, Črne gore in Slovenije. Partnerstvo je vključevalo različne profile, kot so lokalna uprava, univerza, hotel in potapljaški klub , z dvema glavnima podizvajalcema, enim s področja vodenja projektov in drugim s področja maketinga. Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti mrežo standardiziranih turističnih produktov s poudarkom na podvodni dediščini Jadrana. Vzpostavljena je bila mreža novih turističnih produktov, ki bodo trženi prek skupne platforme, s ciljem lažje promocije in doseganja večjega števila potencialnih uporabnikov. Poleg tega sta bila projektna cilja tudi diverzifikacija lokalne turistične ponudbe in podaljšanje turistične sezone.
Oblikovanje turističnih proizvodov na podlagi potapljaškega turizma je bilo nadgrajeno s celovito promocijo podvodne dediščine. Ta cilj je obsegal tako arheološko dediščino in situ kot tudi promocijo in predstavitev premične dediščine iz podvodnih najdišč, ki so prikazani v muzejih ali drugih institucijah. V prispevku predstavljamo glavne cilje in rezultate projekta, vendar tudi opozarjamo na potencialne ovire z vidika kulturnega in dediščinskega turizma.

Platforma

Skip to content