Domov 5 Obvestila 5 Diplomske listine v roke 81 novim diplomantom UP FHŠ

Diplomske listine v roke 81 novim diplomantom UP FHŠ

17. junija, 2024

V prijetnem ambientu protokolarno-prireditvene dvorane sv. Frančiška Asiškega je 13. junija potekala svečana podelitev diplom Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Ob tej priložnosti so podelili tudi Bartolove nagrade in priznanja za izjemne dosežke zaposlenih in študentov ter Bartolovo plaketo prijateljem fakultete PRO AMICIS FACULTATIS. Novi diplomanti – teh je bilo letos 81 – zdaj vstopajo na trg dela kot diplomanti in magistri prevajalstva, komuniciranja, geografije, zgodovine, arheologije, antropologije, slovenistike in italijanistike.

Novo generacijo diplomantk in diplomantov je najprej nagovorila dekanja Fakultete za humanistične študije prof. dr. Irena Lazar, čestitke ob zaključku študija je podal tudi predsednik Študentskega sveta UP FHŠ Stefan Masliković.

Sledila je podelitev Bartolovih nagrad in priznanj za izjemne dosežke zaposlenih. Bartolovo nagrado za znanstveno odličnost je tako prejela prof. dr. Vlado Kotnik, ki sodi med vrhunske raziskovalke opere, medijev in komuniciranja. Pohvali se lahko z raznovrstnim projektnim delom, 13. znanstvenimi monografijami in 35. izvirnimi znanstvenimi članki, objavljenih v uglednih domačih in tujih znanstvenih revijah. Številne generacije študentov jo poznajo kot izjemno in predano pedagoginjo, o čemer priča obsežen seznam diplomskih, magistrskih in doktorskih del, ki so nastala pod njenim mentorstvom.

Bartolova nagrada za pedagoško odličnost je šla v roke izr. prof. dr. Anje Zorman, predavateljice z Oddelka za italijanistiko. Predanost pedagoškemu poklicu je moč razbrati iz številnih odzivov študentov, ki jo opisujejo kot predavateljico, ki jim teoretično in praktično znanje približuje na zanimiv način. Svoje raziskovalne dosežke in široko znanje predaja študentom na FHŠ ter tako pomembno sooblikuje jedro kvalitetnih strokovnjakov za izobraževanje učiteljev na področju jezikov. Veliko prispeva k promociji učenja in poučevanja ne le italijanskega jezika, ampak jezikov nasploh.

Bartolove nagrade smo podelili tudi študentom za zaključno delo na 1. in 2. stopnji študija ter obštudijske dejavnosti.

Bartolovo nagrado za zaključno delo 1. stopnje je prejela Gaja Grižon za delo Kult Nutric v antični Petovioni, ki predstavlja nadvse kakovosten in dovršen raziskovalni dosežek. Nagrado je prejela tudi Špela Lipanje Sorta za delo Akademska pravopisna zmožnost na primeru Univerze na Primorskem: analiza pravopisnih napak v besedilih visokošolskih učiteljev.

Za aktivno udejstvovanje v obštudijskih dejavnostih sta Bartolovo priznanje prejeli Teja Breznik in Anja Kušar. Študentki z vztrajnostjo in dobro voljo dokazujeta, da je izjemno uspešno usklajevati študij in obštudijske dejavnosti.

Poleg Akademskega pevskega zbora Univerze na Primorskem sta glasbeni program popestrili dijakinji koprske gimnazije Kristin Primožič in Tina Božič.

Bartolovo plaketo prijateljem fakultete PRO AMICIS FACULTATIS sta prejela Radio Capodistria in program v italijanskem jeziku na Televiziji Koper – Capodistria, ki z Univerzo na Primorskem sodelujeta vse od njene ustanovitve, s posameznimi članicami pa tudi pred nastankom Oddelka za italijanistiko. Neprekinjeno sodelovanje je pomemben doprinos k vidnosti in ugledu naše univerze v nacionalnem in mednarodnem prostoru ter odraz kakovosti medsebojnega sodelovanja. Da podpirata študijsko in obštudijsko delo študentov, kaže dejstvo, da sta v svoje vrste sprejela veliko naših diplomantov. Pomen sodelovanja se še posebej kaže na področju razvoja mladih intelektualcev in humanistične misli.

Iskrene čestitke vsem diplomantom. Naj bo vaša nadaljnja pot prepletena z zanimivimi izzivi, s pogumnim premagovanjem ovir in zmagovalnimi trenutki.

Utrinke podelitve je v objektiv ujela Veronika Kopačin.

Skip to content