Dr. Irena Lazar predsednica Znanstvenega sveta Slovenske znanstvene fundacije
Domov E Raziskovanje E Dr. Irena Lazar predsednica Znanstvenega sveta Slovenske znanstvene fundacije
Na 3. redni seji Znanstvenega sveta Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, ki je potekala 20. junija 2022, je bila dosedanja podpredsednica dr. Irena Lazar, dekanja UP FHŠ, izvoljena za predsednico Znanstvenega sveta SZF z mandatom od 20. junija 2022 do 24. maja 2024.

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je osrednja slovenska ustanova zasebnega prava na področju pospeševanja in promocije znanosti. Njen namen je načrtovati in izvajati neodvisno moralno in denarno podporo slovenski znanstveni skupnosti in vsem, ki dokazujejo nadarjenost za raziskovalno delovanje že med šolanjem. Med njenimi cilji je povezovanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti v podjetništvu, gospodarstvu in družbi kot celoti, usmerjena pa je tudi mednarodno, saj povezuje sodelovanje slovenske znanstvene skupnosti, ki deluje doma s tisto v tujini, pa tudi z odločnimi raziskovalci drugih držav. Obenem si s cilji izboljšanja komunikacije znanosti prizadeva tudi za boljše razumevanje vloge znanosti v družbi ter višje znanstvene pismenosti državljank in državljanov Republike Slovenije.

Ob imenovanju dr. Ireni Lazar čestitamo in ji želimo uspešno delo!

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content