Domov 9 Projekti 9 IAD 9 ARRS 9 Družbene elite v pozni bronasti dobi

Družbene elite v pozni bronasti dobi

1. oktobra, 2019

Šifra projekta: BI-US/19-21-079
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-ZDA)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Partnerska institucija: The City University of New York, Brooklyn College, ZDA

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 10. 2019–30. 9. 2021


 

 

Opis projekta:

Projekt bo prispeval k povečanju splošnega vedenja o kulturni zgodovini in oblikovanju družbenih elit na področju jugo-vzhodne osrednje Evrope. S sodelovanjem obeh raziskovalnih skupin bodo oblikovane nove formulacije vpliva proizvodnje in trgovine s kovinami na družbe v pozni bronasti dobi.  Sodelovanje bo bistveno prispevalo k vzpostavitvi novih raziskovalnih tehnologij, produkciji in diseminaciji znanja ter promociji slovenske in ameriške znanstvene odličnosti.

V okviru projekta bodo za rezultate analiz uporabljeni interpretacijski pristopi, ki izhajajo iz sodobne antropološke teorije materialne kulture in družbene oziroma ideološke reprodukcije. Zaradi specifičnega predmeta opazovanja, to je arheoloških najdišč in najdb iz obdobja pozne bronaste dobe se bo osredotočilo na kulturno kontekstualizirano razumevanje materialne kulture v katerem se opazujejo odnosi med ljudmi oziroma skupnostmi in predmeti v perspektivi njihove biografije (izdelave, uporabe, trajanja, hranitve, odložitve in interpretacije). Slednji predstavljajo osnovo za interpretacijo mehanizmov oblikovanja in vzdrževanja prazgodovinskih družbenih elit.

Več o projektu na www.codsol.org
Skip to content