Domov 5 Obvestila 5 Erasmus + izmenjava zaposlenih na Porto Communication Staff Week 2023

Erasmus + izmenjava zaposlenih na Porto Communication Staff Week 2023

25. maja, 2023

Med 15. in 19. majem je potekala izmenjava zaposlenih "Porto Communication Staff Week 2023" na Univerzi v Portu, s poudarkom na "Globalni angažiranosti" in alumnih. Univerzo na Primorskem so zastopale tri strokovne sodelavke.

Od 15. do 19. maja je potekala izmenjava zaposlenih “Porto Communication Staff Week 2023”, katerega letošnja tema je bila „Globalna angažiranost“, s posebnim poudarkom na „Alumni“.

Dogodek, je gostila Fakulteta za inženirstvo na Univerzi v Portu. Med tednom so potekala različna predavanja, seminarji, okroge mize in poučne delavnice. Obširen in pester program in zanimive poučne vsebine so pustile na udeleženkah programa močan pozitiven vtis. Udeleženke programa so bile deležne neprecenjivih vpogledov v izkušnje tujih predavateljev, pridobivanju novega znanja skozi interaktivne delavnice,  razvijanju znanja, veščin in kometenc v internacionalnem medkulturnem okolju.

Teme izmenjave so zajemale širok nabor ključnih izobraževalnih tem, vključno s pomenom alumnov za visokošolske ustanove, spodbujanjem mednarodne skupnosti, uporabo pripovedovanja zgodb ter izobraževanja na tematiko marketinga oz. promocije skozi primere dobrih praks.

Programa se je udeležilo več kot 50 predstavnikov različnih visokošolskih ustanov iz več kot 15 različnih držav. Udeleženci so prihajali iz različnih oddelkov, kot so odnosi z mediji, korporativno komuniciranje, pisarna Alumni, marketing in mednarodne pisarne. Skupina tako raznolikih posameznikov in temu primernih raznolikih pogledov in strokovnega znanja je ustvarila dinamično učno okolje, ki je spodbujalo sodelovalne razprave in izmenjavo idej. Univerzo na Primorskem so zastopale tri strokovne sodelavke Alejandra Ramos Rivera (Alumni pisarna), Karin Vrtar (Služba za organizacijo usposabljanj in drugih dogodkov UP FVZ) in Petra Kolarič (Služba za promocijo UP FHŠ).

Poleg bogatega akademskega programa so organizatorji odlično poskrbeli tudi za pogostitev udeležencev in odkrivanje ostalih kulturnih dejavnosti, kot so degustacija vin, obisk rektorata U.Porto, čudovito vožnjo po reki Douro in še veliko več. Te dejavnosti nam niso le omogočile, da smo se potopili v živahno kulturo Porta, ampak so ponudile tudi priložnosti za mreženje in vzpostavljanje pomembnih povezav, ki bodo nedvomno dolgoročno koristile naši univerzi in seveda naši osebni in poklicni poti.

Udeleženke UP so s tega dogodka prišle z novim znanjem, svežimi pogledi in idejami ter okrepljeno mrežo kolegov iz vsega sveta. Veselijo se uporabe neprecenljivih spoznanj za izboljšanje naših strategij vključevanja alumnov in prispevku k ciljem modernizacije in internacionalizacije univerze.

           

Skip to content