Gostovanje izr. prof. dr. Anje Zorman na Univerzi v Perugi (Italija)
Domov E Raziskovanje E IMŠ E Gostovanje izr. prof. dr. Anje Zorman na Univerzi v Perugi (Italija)
Izr. prof. dr. Anja Zorman je predavala študentom Università per Stranieri v Perugi (Italija) o institucionalni in vzgojno-izobraževalni vlogi poučevanja italijanščine na narodnostno mešanem območju slovenskega Primorja

Izr. prof. dr. Anja Zorman je gostovala na Università per Stranieri v Perugi (Italija) s predavanjem študentom magistrskega in doktorskega študija Didaktike italijanskega jezika. V predavanju je orisala sociolingvistično podobo slovenskega Primorja ter zgodovinske in družbene spremembe, ki so ti podobi botrovali. Osrednji poudarek je bil na predstavitvi slovensko-italijanskega dvojezičnega modela vzgoje in izobraževanja, njegovi institucionalni in edukacijski vlogi ter sociolingvističnim in didaktičnim vidikom razvoja različnih ravni in oblik dvojezičnosti nasploh ter na specifično na narodnostno mešanem območju slovenskega Primorja.

 

L’ITALIANO A SCUOLA NEL TERRITORIO BILINGUE IN SLOVENIA: RUOLO ISTITUZIONALE E FORMATIVO-EDUCATIVO | Università per Stranieri di Perugia (unistrapg.it)

 

 

Skip to content