Gradimo pot do dediščine – Dostopnost kulturne dediščine in urejanje javnega prostora
Domov E Raziskovanje E Študentski inovativni projekti za družbeno korist E Gradimo pot do dediščine – Dostopnost kulturne dediščine in urejanje javnega prostora
Dostopnost kulturne dediščine je osrednja tema sodobne interpretacije in prezentacije dediščine. S projektom »Gradimo poti do dediščine« se spopadamo z izzivom tako fizične, in z njo vizualne dostopnosti parka, hkrati pa z dostopom do informacij.

Vodji projekta doc. dr. Neža Čebron Lipovec

Pedagoški somentorji: asist. prof. Petra Furlan (PEF), izr. prof. dr. Gregor Kovačič (FHŠ)

Partner: KUD ProstoRož, strokovna mentorica Maša Cvetko, u.d.i.a.

Dostopnost kulturne dediščine je osrednja tema sodobne interpretacije in prezentacije dediščine. S projektom »Gradimo poti do dediščine« se spopadamo z izzivom tako fizične, in z njo vizualne dostopnosti parka, hkrati pa z dostopom do informacij.

V ta namen smo si zadali dva cilja. Prvi cilj je oblikovati predloge za večjo vizualno prepoznavnost parka z nadgradnjo njegove zunanje podobe. Drugi cilj pa je oblikovati naravoslovno in kulturnozgodovinsko učno pot, ki bo staro mestno jedro Izole povezala z območjem Simonovega zaliva in tako vzpostavila miselno vez med obema deloma mesta. Za zbiranje vsebin in idej za povezovanje mesta z lokacijo parka bomo organizirali srečanja z lokalnim prebivalstvom in jih tako spodbudili k bolj aktivnemu stik z dediščino. Ob poti bodo obiskovalci spoznavali tako značilnosti zgodovinske dediščine Izole kot tudi njene naravne vrednote, ki so jih prepoznali že Rimljani. Cilj oziroma izhodišče poti je arheološki park, kjer se bodo poleg izobraževalnih dejavnosti odvijali tudi številni kulturni dogodki, namenjeni lokalnemu prebivalstvu in vsakršnim radovednim obiskovalcem. Konceptualno projekt nadgrajuje projekt AS – Arheologija za vse in takrat zastavljene tematske poti. Konkretno predlogo za projekt pa predstavljajo analize prostora, ki so nastale v okviru ŠIPK projekta »Moja kocka v mozaiku« leta 2019.

Smeri sodelujočih študentk in študentov: Arheologija in Zgodovina, 1. in 2. stopnja, Vizualne komunikacije (mag.), Sredozemsko kmetijstvo (VS), Razredni pouk, Predšolska vzgoja (VS), Inkluzivna pedagogika (mag.).

 

Skip to content