Hands-on heritage – Restavriranje in konserviranje dediščine in-situ kot turistični potencial
Domov E Raziskovanje E Študentski inovativni projekti za družbeno korist E Hands-on heritage – Restavriranje in konserviranje dediščine in-situ kot turistični potencial
Projekt se posveča hkratni promociji arheološke dediščine in poklicev arheologov in konservatorjev-restavratorjev.

Vodji projekta doc. dr. Neža Čebron Lipovec,

Pedagoška somentorica: prof. dr. Irena Lazar

Partner : Zavod za restavratorstvo ZAR, strokovna mentorica kons. Rest. Mateja Krošelj

 

Študentje se preizkušajo v osnovnih konservatorsko-restavratorskih ter vzdrževalna dela na mozaikih in zidovih. Istočasno pa snujemo in izvajamo »restavratorske« in arheološke delavnice za obiskovalce, kjer se slednji lahko na replikah mozaikov in v »arheo-peskovniku« seznanijo z nalogami in orodji restavratorjev in arheologov. To posebno hands-on doživetje bomo dopolnili s tematskimi vodenji po parku »skozi oči restavratorja« in »skozi oči arheologa«. Ideja tekočega projekta nastaja kot nadgradnja in promocija delavnic, ki so jih študenti razvili v ŠIPK projektu »Moja kocka v mozaiku« v letu 2019.

Smeri sodelujočih študentk in študentov: Arheologija in Zgodovina, Arheološka dediščina Evrope (mag.), Dediščinski turizem (mag.), Management (VS), Predšolska vzgoja (VS) ter Konserviranje in restavriranje slikarskih del z ALUO UL.

Skip to content