Domov 9 Projekti 9 IAD 9 ARRS 9 Karakterizacija izotopov kositra v bronastih predmetih Slovenije

Karakterizacija izotopov kositra v bronastih predmetih Slovenije

1. oktobra, 2018

Šifra projekta: BI-US/18-20-73
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-ZDA)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Boris Kavur
Partnerska institucija: The City University of New York, Brooklyn College (prof. dr. Wayne G. Powell)

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 10. 2018–30. 9. 2020


 

 

Opis projekta:

V projektu bo uporabljena drugačna metodologija, ki temelji na analizah izvora kositra (Sn), ki v največji meri izvira iz rud kasiterita (SnO2). Variacije v izotopskih kompozicijah kositra (δ124Sn/116Sn vs δ120Sn/116Sn) lahko razlagamo kot odraz naravnih variacij v topljenih rudah kositra oziroma kot odraz procesov uporabljenih pri taljenju, zlivanju in vlivanju ki so spremenila originalne izotopske podpise izotopsko homogenih rud kositra.

S sistematičnim vzorčenjem želimo definirati razlike med »doma izdelanimi« in »uvoženimi« predmeti iz posameznih obdobij ter primerjati izvore kositra v zlitinah iz različnih obdobij. Kulturnozgodovinsko bodo slednje analize omogočile podporo natančnejšega kartiranja trgovine na dolge razdalje z bronom v zadnjem tisočletju pred našim štetjem. Tehnološko pa bodo analize pojasnile razlike v metalurških tehnologijah izdelav posameznih skupin predmetov v različnih obdobjih.

Več o projektu na www.codsol.org

Skip to content