Karakterizacija izotopov kositra v bronastih predmetih Slovenije
Domov E Raziskovanje E IAD E Karakterizacija izotopov kositra v bronastih predmetih Slovenije
Projekt bo prispeval k povečanju splošnega vedenja o kulturni zgodovini in antičnih tehnologijah na področju južne in vzhodne osrednje Evrope. S sodelovanjem obeh raziskovalnih skupin bodo predstavljene nove metodologije in tehnologije arheometalurških analiz. Slednje, ki jih trenutno izvajata zgolj dve raziskovalni ustanovi na svetu, bodo povečale naše poznavanje uporabe in kroženja kositra v Evropi. Sodelovanje bo bistveno prispevalo k vzpostavitvi novih raziskovalnih tehnologij, produkciji in diseminaciji znanja ter promociji slovenske in ameriške znanstvene odličnosti.

Šifra projekta: BI-US/18-20-73
Vrsta projekta: Bilateralni projekt (Slovenija-ZDA)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Boris Kavur
Partnerska institucija: The City University of New York, Brooklyn College (prof. dr. Wayne G. Powell)

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 10. 2018–30. 9. 2020


 

 

Opis projekta:

V projektu bo uporabljena drugačna metodologija, ki temelji na analizah izvora kositra (Sn), ki v največji meri izvira iz rud kasiterita (SnO2). Variacije v izotopskih kompozicijah kositra (δ124Sn/116Sn vs δ120Sn/116Sn) lahko razlagamo kot odraz naravnih variacij v topljenih rudah kositra oziroma kot odraz procesov uporabljenih pri taljenju, zlivanju in vlivanju ki so spremenila originalne izotopske podpise izotopsko homogenih rud kositra.

S sistematičnim vzorčenjem želimo definirati razlike med »doma izdelanimi« in »uvoženimi« predmeti iz posameznih obdobij ter primerjati izvore kositra v zlitinah iz različnih obdobij. Kulturnozgodovinsko bodo slednje analize omogočile podporo natančnejšega kartiranja trgovine na dolge razdalje z bronom v zadnjem tisočletju pred našim štetjem. Tehnološko pa bodo analize pojasnile razlike v metalurških tehnologijah izdelav posameznih skupin predmetov v različnih obdobjih.

Več o projektu na www.codsol.org

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content