Mednarodno srečanje slavistov iz Italije
Domov E Italijanistika E Mednarodno srečanje slavistov iz Italije
Oddelek za italijanistiko UP FHŠ gosti 23. in 24. septembra mednarodno srečanje slavistov iz Italije. Srečanja se navadno odvijajo na različnih italijanskih univerzah, kjer so slavistične katedre, tokratno, že 9. zaporedno srečanje, pa se je prvič odvijalo izvem meja Italije, na Univerzi na Primorskem.

Tema srečanja je bila Od začetkov do današnjih dni: konvergence in divergence med slovanskimi jeziki; obenem pa je bil posvečen spominu na Andreo Trovesija, izrednega profesorja za področje slovenskega jezika na Univerzi La Sapienza v Rimu.

V dveh dneh je 30 predavateljev, ki delujejo v različnih državah (Italija, Ukrajina, Rusija, Slovenija, Nemčija) predstavilo 27 prispevkov. Večina dela je bila opravljena v živo, nekateri predavatelji in slušatelji pa so izkoristili možnost in sledili preko Zooma. Namen tega srečanja je bil na eni strani ponuditi raziskovalcem, ki se ukvarjajo s primerjalnim slovanskim jezikoslovjem, možnost, da delijo rezultate svojih raziskav, po drugi pa spodbuditi sodelovanje in širiti tipološke in genealoške sinhrone ali diahrone jezikoslovne raziskave na področju oblikoslovja, skladnje, pomenoslovja in pragmatike.

Skip to content