Domov 5 Oddelki 5 Oddelek za uporabno jezikoslovje 5 Nova znanstvena monografija dr. Tine Čok

Nova znanstvena monografija dr. Tine Čok

20. aprila, 2023

Pri britanski založbi Palgrave Macmillan je izšla knjiga z naslovom "Cognitive Implications for Raising Cross-language Awareness in Foreign Language Acquisition" avtorice dr. Tine Čok, sodelavke na Oddelku za uporabno jezikoslovje.

Povezava do knjige: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-27829-7#bibliographic-information

V monografiji se avtorica osredotoča na vlogo medjezikovnega zavedanja pri usvajanju tujih jezikov, zlasti učenju in poučevanju nesorodnih jezikov. V delu združuje teoretične in empirične pristope k proučevanju usvajanja tujih jezikov, s posebnim poudarkom na razhajanja v kognitivnem procesiranju govorcev tipološko različnih jezikov. Avtorica v knjigi opredeli vlogo jezikovne nesorodnosti v okviru metodoloških pristopov k usvajanju jezikov, raziskuje pomen kompetence medjezikovnega zavedanja za uspešnejše usvajanje nesorodnih jezikov, definira kognitivne pristope k usvajanju tujih jezikov in na primeru glagolskega vida poda empirične dokaze o kritičnih razhajanjih v konceptualizaciji univerzalnih kategorij. Na koncu knjige avtorica na podlagi empiričnih ugotovitev ponudi smernice in priporočile za krepitev zavedanja o razlikah med jeziki v pedagoški praksi.

 

 

Skip to content