Domov 5 Obvestila 5 Odziv Univerze na Primorskem ob poplavah

Odziv Univerze na Primorskem ob poplavah

22. avgusta, 2023 | Obvestila

Poplave pretekli teden Univerze na Primorskem (UP) niso neposredno prizadele. Nekaj manjše škode so povzročila le neurja in nevihte pred tem.  A velika večina naših študentov in nekaj zaposlenih prihaja […]

Poplave pretekli teden Univerze na Primorskem (UP) niso neposredno prizadele. Nekaj manjše škode so povzročila le neurja in nevihte pred tem. 

A velika večina naših študentov in nekaj zaposlenih prihaja iz drugih regij. Mnogi med njimi, njihove družine in njihovi prijatelji niso imeli te sreče in so bili bili neposredno prizadeti. Prioritetno sedaj je nujno odpravljanje posledic in preprečevanje nadaljnje škode, pri čemer jim UP stoji ob strani. 

UP se zahvaljuje vsem svojim mednarodnim partnerjem, ki so v preteklih dneh poslali svoje tople misli in izraze podpore! Odziv mednarodne skupnosti, tudi naših številnih partnerjev širom sveta, nam vliva moč in energijo za delo in prinaša zavedanje, da smo skupaj močnejši. 

Sporočilo rektorja Univerze v Saarlandu, prof. dr. Manfreda Schmitta, ki koordinira našo Evropsko univerzo T4EU: 

Šokiralo nas je, ko smo slišali za uničujoče poplave, ki še vedno ogrožajo Slovenijo. Tako osebno, kot tudi v imenu Univerze v Saarlandu, izražam iskreno sočutje vsem, ki jih je prizadela ta naravna katastrofa. Naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami in seveda, s študenti in zaposlenimi Univerze na Primorskem, med katerimi so bili nekateri prav tako prizadeti. 

Vsi skupaj na Univerzi v Saarlandu želimo celotni skupnosti Univerze na Primorskem veliko moči, ki je bodo potrebovali za to izjemno preizkušnjo. Hkrati izražamo zavezo, da je partnerstvo med našima univerzama neomajno kot do sedaj, in da smo ob vas v teh težkih časih za vašo državo. 


ŠTUDIJ

Univerza na Primorskem ima vzpostavljene mehanizme, ki omogočajo tako izredno opravljanje izpita (za katerega se dogovorita izvajalec in študent), kot tudi možnosti pogojnega vpisa, podaljšanja statusa študenta ali ponovnega vpisa

Najboljši pristop je odvisen od individualne situacije študenta (opravljeni predmeti, izpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik, domača situacija, izkoriščeni statusi v preteklosti, itn.). Zato bodo fakultete s svojimi komisijami o odobritvi posebnih statusov odločale individualno na podlagi prošenj, ki jih bodo študenti oddali v referatih. 

Študenti, ki jih je situacija neposredno prizadela naj se zato obrnejo na izvajalce za morebitne dogovore o izrednih rokih za opravljanje izpitov, ali pa oddajo prošnje s prilogami v študentskem informacijem sistemu za možnost pogojnega vpisa ali podaljšanje statusa ali ponovnega vpisa. 

V pomoč pri odločitvi so jim na voljo tutorji učitelji in referati.

Prizadetim študentom je na voljo tudi psihološka svetovalnica.  


PROSTOVOLJSKE AKCIJE IN HUMANITARNA POMOČ

UP, kot vedno do sedaj, podpira in spodbuja prostovoljsko udejstvovanje študentov in zaposlenih.

Z namenom zagotavljanja koordinirane pomoči tam kjer je ta najbolj potrebna in z namenom izogibanja dodatnim nepotrebnim logističnim in koordinacijskim zapletom, UP ne bo samostojno organizirala prostovoljskih akcij in zbiranja pomoči.

V našem okolju deluje mnogo usposobljenih in izkušenih organizacij, v katere se lahko vključijo naši študenti in zaposleni in tako koordinirano pomagajo tam, kjer je to najbolj pomembno. 

Študente in zaposlene, ki so pripravljeni pomagati, zato prosimo, da ponujajo pomoč v okviru organizacij v katere so že vključeni (gasilska društva, Civilna zaščita, Rdeči Križ, Karitas, Slovenska filantropija, in druga) oziroma se priključijo eni izmed teh skupin. Tudi vsi trije naši zaposleni, ki so v preteklih nekaj letih prejeli naziv Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi, so svoje delo opravljali preko svojih organizacij in civilne zaščite. Najbolj aktualen seznam organizacij je objavljen na spletni strani Vlade RS

Vsi lahko svojo pomoč priglasijo tudi preko aplikacije POPLAVE 2023

Enak pristop je tudi pri zbiranju humanitarne pomoči. Seznam organizacij in zbirnih mest preko katerih lahko študenti in zaposleni oddajajo pomoč je prav tako objavljen na spletni strani Vlade RS


ZAPOSLENI

Skladno s kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje, zaposlenim, ki jih je prizadela ujma, pripada 5 dni plačanega izrednega dopusta. Svojo odsotnost uskladijo s kadrovsko službo. Prav tako lahko zaprosijo za solidarnostno pomoč. Prošnje bo UP obravnavala individualno. 

Za 14. 8. je bil predviden kolektivni dopust. Skladno z odločitvijo Vlade RS bo ta dan, dan solidarnosti. Kadrovske službe bodo avtomatično uredile spremembe in podlage za odsotnost v sistemu UNIS. 

Uveden je tudi izredni dopust za prostovoljce (7 dni), ki pomagajo pri odpravljanju posledic. Vsi zaposleni, ki so na terenu, naj se o svoji odsotnosti uskladijo s kadrovsko službo. 

Arhiv prispevkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content